Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2012

That's all folks!

 

Γιγαντώνεται το φιλελληνικό κίνημα σε όλο τον κόσμο.
Οι λαοί συνειδητοποιούν τι γίνεται στην Ελλάδα και συμπαραστέκονται στο λαό της που βρίσκεται υπό Κατοχή.
Πάνω απ' όλα αντιλαμβάνονται πως έρχεται κι η σειρά τους.

Θυμίζουν εποχές Φιλελληνισμού επί Τουρκοκρατίας.
Απ αυτό και μόνο αντιλαμβανόμαστε το γεγονός ττης Κατοχής, χωρίς περαιτέρω επιχειρήματα.