Παρασκευή, 8 Απριλίου 2011

Αγγλικά και αρχαία ελληνικά

Τα αγγλικά είναι αρχαία Ελληνικά;
Ο Όμηρος στην Αγγλική γλώσσα
Μία ἐργασία βασισμένη σὲ Μελέτη τῆς ὁμογενοῦς καθηγήτριας Ἀναστασίας Γονέου.
Μὲ τίτλο «Ἑλληνικὴ Γλώσσα – τροφὸς ὅλων τῶν γλωσσῶν », ἡ Ἀναστασία Γονέου, μεταξὺ ἄλλων, ἀναφέρει:
«Ἡ Ὁμηρικὴ (Ἑλληνικὴ) Γλώσσα, ἀποτελεῖ τὴ βάση ἐπάνω στὴν ὁποία στηρίχτηκαν πλῆθος σύγχρονων γλωσσῶν.
Ἀκόμα κι ἂν δὲν ὑπῆρχε καμία ἄλλη ἀναφορά, ἀκόμα κι ἂν δὲν εἶχε διασωθεῖ κανένα προκατακλυσμιαῖο μνημεῖο, θὰ ἀρκοῦσε ἡ Ἑλληνικὴ Γλώσσα ὡς ἀπόδειξη τῆς ὕπαρξης στὸ παρελθόν, μίας ἐποχῆς μεγάλου πολιτισμοῦ. Στὴ γλώσσα μᾶς εἶναι ἐμφυτευμένη ὅλη ἡ γνώση ποὺ κατέκτησε ὁ ἄνθρωπος, ἕως τὴν παροῦσα στιγμή. Κάθε ἑλληνικὴ λέξη-ὅρος φέρει ἕνα βαρὺ φορτίο νόησης, φορτίο ποὺ οἱ προγενέστεροι ‘ἐξόδευσαν’, γιὰ νὰ κατακτήσουν γνωστικὰ τὴ συγκεκριμένη ἔννοια καὶνὰ τὴν ‘βαπτίσουν’ μὲ τὸ συγκεκριμένο ὄνομα-λέξη ».

Παράδειγμα:
AFTER = Ἀπὸ τὸ ὁμηρικὸ αὐτὰρ= μετά. Ὁ Ὅμηρος λέει: ”θα σᾶς διηγηθῶ τί ἔγινε αὐτᾶρ”.
AMEN = λατινικά: amen. Τὸ γνωστὸ ἀμὴν προέρχεται ἀπὸ τὸ ἀρχαιότατο ἢ μὴν = ἀληθῶς, (Ἰλιάδα Ὁμήρου β291-301), ἠμέν. Ἡ ἐξέλιξη τοῦ ἠμὲν εἶναι τὸ… σημερινὸ ἀμέ!

ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ

BANK = λατινικὰ pango ἀπὸ τὸ παγιῶ, πήγνυμι. Οἱ τράπεζες πῆραν τὴν ὀνομασία τους ἀπὸ τὰ πρῶτα ‘τραπέζια’ (πάγκους) τῆς ἀγορᾶς.
BAR = λατινικά: barra ἀπὸ τὸ μάρα = ἐργαλεῖο σιδηρουργοῦ.
BOSS = ἀπὸ τὸ πόσσις = ὁ ἀφέντης τοῦ σπιτιοῦ.
BRAVO = λατινικό, ἀπὸ τὸ βραβεῖο.
BROTHER = λατινικὰ frater ἀπὸ τὸ φράτωρ.
CARE = ἀπὸ τὸ καρέζω.
COLONIE ἀπὸ τὸ κολώνεια = ἀποικιακὴ πόλη.
DAY = Οἱ Κρητικοὶ ἔλεγαν τὴν ἡμέρα ‘διά’. Καί: εὐδιάθετος = εἶναι σὲ καλὴ μέρα.
DISASTER = ἀπὸ τὸ δυσοίωνος + ἀστὴρ
DOLLAR = ἀπὸ τὸ τάλλαρον = καλάθι ποὺ χρησίμευε ὡς μονάδα μέτρησης στὶς ἀνταλλαγές. π.χ. «δῶσε μου 5 τάλλαρα σιτάρι». Παράγωγο εἶναι τὸ τάλληρο, ἀλλὰ καὶ τὸ τελλάρo!
DOUBLE = ἀπὸ τὸ διπλοὺς – διπλός.
EXIST = λατινικὰ ex+sisto ἀπὸ τὸ ἔξ+ιστημι= ἐξέχω, προέχω.
EXIT = ἀπὸ τὸ ἔξιτε = ἐξέλθετε
EYES = ἀπὸ τὸ φάεα = μάτια.
FATHER = ἀπὸ τὸ πάτερ (πατήρ).
FLOWER = λατινικὰ flos ἀπὸ τὸ φλόος.
FRAPPER = ἀπὸ τὸ φραγκικὸ hrappan ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὸ (F)ραπίζω = κτυπῶ ( F= δίγαμμα).
GLAMO UR = λατινικὸ gramo ur ἀπὸ τὸ γραμμάριο. Οἱ μάγοι παρασκεύαζαν τὶς συνταγές τους μὲ συστατικὰ μετρημένα σὲ γραμμάρια καὶ ἐπειδὴ ἡ ὅλη διαδικασία ἦταν γοητευτικὴ καὶ μὲ κύρος, τὸ gramou r – glamou r, πῆρε τὴν σημερινὴ ἔννοια.
HEART, CORE = ἀπὸ τὸ κέαρ = καρδιά.
HUMOR = ἀπὸ τὸ χυμὸρ = χυμὸς (Στὴν εὐβοϊκὴ διάλεκτο, ὅπως ἀναφέρεται καὶ στὸν Κρατύλο τοῦ Πλάτωνος, τὸ τελικὸ ’ ς’ προφέρεται ὡς ‘ρ’. Π.χ. σκληρότηρ ἀντὶ σκληρότης).
I = ἀπὸ τὸ ἐγὼ ἢ ἴω, ὅπως εἶναι στὴν βοιωτικὴ διάλεκτο.
ILLUSION = ἀπὸ τὸ λίζει = παίζει.
ΙS = ἀπὸ τὸ εἷς.
KARAT = ἐκ τοῦ κεράτιον, (μικρὸ κέρας γιὰ τὴ στάθμιση βάρους).
KISS ME = ἐκ τοῦ κύσον μὲ = φίλησε μὲ (…εἶπε ὁ Ὀδυσσέας στὴν Πηνελόπη).
LORD = ἐκ τοῦ λάρς. Οἱ Πελασγικὲς Ἀκροπόλεις ὀνομάζονταν Λάρισσες καὶ ὁ διοικητὴς τοὺς λὰρς ἢ λαέρτης. Ὅπως: Λαέρτης – πατέρας τοῦ Ὀδυσσέα).
LOVE = λατινικό: love ἀπὸ τὸ ’λάFω’. Τὸ δίγαμμα (F) γίνεται ‘αὖ’ καὶ ’ λάF ὢ’ σημαίνει ”θέλω πολύ”.
MARMELADE = λατινικὰ melimelum ἀπὸ τὸ μελίμηλον = κυδώνι.
MATRIX = ἀπὸ τὸ μήτρα.
MATURITY = λατινικά: maturus ἀπὸ τὸ μαδαρὸς= ὑγρός.
MAXIMUM = λατινικά: maximum ἀπὸ τὸ μέγιστος.
MAYONNAISE = ἀπὸ τὴν πόλη Mayon, ποὺ πῆρε τὸ ὄνομά της ἀπὸ τὸ Μάχων = ἑλληνικὸ ὄνομα καὶ ἀδελφός του Ἀννίβα.
ME = ἀπὸ τὸ μέ.
MEDICINE = λατινικὰ :medeor ἀπὸ τὸ μέδομαι, μήδομαι = σκέπτομαι, πράττω ἐπιδέξια. Καὶ μέδω = φροντίζω, μεδέων = προστάτης.
MENACE = ἀπὸ τὸ μῆνις.
MENTOR = ἀπὸ τὸ μέντωρ.
MINE = ἀπὸ τὸ Μινῶαι (= λιμάνια τοῦ Μίνωα, ὅπου γινόταν ἐμπόριο μεταλλευμάτων. «Κρητῶν λιμένες, Μίνωαι καλούμεναι». (Διοδ.Σικελ.Ἐ’84,2).
MINOR = λατινικά: minor ἀπὸ τὸ μινὺς = μικρός. Στὰ ἐπίσημα γεύματα εἶχαν τὸ μινύθες γραμμάτιον, ἕνα μικρὸ κείμενο στὸ ὁποῖο ἀναγραφόταν τί περιελάμβανε τὸ γεῦμα. Παράγωγο τό… menu!
MODEL = ἀπὸ τὸ μῆδος= σχέδιο (ἡ ἴδια ρίζα μὲ τὴ μόδα (= moda).
MOKE = ἀπὸ τὸ μῶκος = αὐτὸς ποὺ χλευάζει.
MONEY = λατινικό: moneta ἀπὸ τὸ μονία = μόνη ἐπωνυμία τῆς Θεᾶς Ἥρας: Ἠραμονία. Στὸ προαύλιο τοῦ ναοῦ τῆς Θεᾶς στὴ Ρώμη ἦταν τὸ νομισματοκοπεῖο καὶ τὰ νομίσματα ἔφεραν τὴν παράστασή της, (monetae).
MOTHER = ἀπὸ τὸ μάτηρ, μήτηρ.
Όμηρος
MOVE = ἀπὸ τὸ ὁμηρικὸ ἀμείβου = κουνήσου!
MOW = ἀπὸ τὸ ἀμάω = θερίζω.
NIGHT = ἀπὸ τὸ νύχτα.
NO = λατινικό: non, ne ἐκ τοῦ ἐκ τοῦ νή: ἀρνητικὸ μόριο ( ”νέ τρώει, νὲ πίνει”), ἢ (νηπενθὴς = ἀπενθῆς, νηνεμία = ἔλλειψη ἀνέμου.
PAUSE = ἀπὸ τὸ παύση.
RESISTANCE = ἀπὸ τὸ ρὰ + ἴστημι.
RESTAURANT = ἀπὸ τὸ ρὰ + ἵσταμαι = ἔφαγα καὶ στηλώθηκα.
RESTORATION = λατινικὰ restauro ἀπὸ τὸ ρά+ιστημι, ὅπου τὸ ρὰ δείχνει συνάρτηση, ἀκολουθία, π.χ . ρὰ-θυμός, καὶ ἴστημι = στήνομαι.
SERPENT = λατινικὰ serpo ἀπὸ τὸ ἕρπω (ἑρπετό). H δασεία ( ‘) προφέρεται ὡς σ = σερπετό.
SIMPLE = ἀπὸ τὸ ἁπλοὺς (ἡ λέξη δασύνεται).
SPACE = ἀπὸ τὸ σπίζω = ἐκτείνω διαρκῶς.
SPONSOR ἀπὸ τὸ σπένδω = προσφέρω (σπονδή).
TRANSFER ἀπὸ τὸ τρύω (διαπερνῶ) + φέρω. Transatlantic = διαπερνῶ τὸν Ἀτλαντικό.
TURBO = ἀπὸ τὸ τύρβη = κυκλικὴ ταραχώδης κίνηση.
YES = ἀπὸ τὸ γὲ = βεβαίως.
WATER = ἀπὸ τὸ Ὕδωρ (νερό), μὲ τὸ δ νὰ μετατρέπεται σὲ τ .

Πηγή: irakleitos.blogspot.com

Αυτά είναι...
Κι εμείς ντρεπόμαστε να χρησιμοποιήσουμε τη γλώσσα μας γιατί δεν είναι... trendy!
Greeklish και ξερό ψωμί αδέρφια!

12 σχόλια:

 1. Hi! Διαβασα το αρθρο σου, κ το ξερω εχει περασει καιρος απο τοτε που το ανεβασες αλλα anyway..
  Ειναι πολυ ενδιαφερον, και αρκετα διασκεδαστικο να βρισκεις τισ ριζες διαφορων λεξεων, ειτε ειναι ελληνικα, αγγλικα, γαλλικα κλπ..
  Απο κει κ επειτα ομως...αν δε κανω λαθος, αγγλικα, γαλλικα, ισπανικα, ιταλικα εχουν βαθιες ριζες απο λατινικα, σιγουρα κ απο αρχαια ελληνικα (οπως εχεις δειξει)..Σιγουα, λογο ρωμαικης αυτοκρατοριας, οπως τωρα στα ελληνικα, κ τοτε, στα λατινικα θα ενταχτικαν πολλα αρχαιο ελληνικα..Οκ ως τωρα..Και μπραβο μας...
  Ο συλλογισμος ομως του οτι θα επρεπε να ειμαστε πιο περηφανοι για τα αρχαια, κ να ασχολουμαστε παραπανω με μια γλωσσα που ειναι νεκρη (με την εννοια οτι δεν ομιλειτε σημερα), που στεκει? Και τα λατινικα ηταν σπουδαια, αλλα δε νομιζω οτι ψηνονται ιδιετερα να τα μαθαινουν αλλοι..Εκτος κ αν το γουσταρεις..
  Τεσπα..Καλη συνεχεια

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ναι... ολοι οι αγράμματοι, θεωρουν νεκρή την ελληνικη γλωσσα αγνοώντας οτι η λατινικη γλωσσα ειναι κατα τα μέγιστα στηριγμένη ως προς τη δομή της, στην αρχαία ελληνικη.

   Και μονο που γραφεις " Ηι - anyway - εντάχτικαν - ομιλειτε - τεσπα " ειναι αρκετό για να αντιληφθούμε το υψηλό επίπεδο γνώσης σου !!!

   Κρατα τη γνωμη σου για τον εαυτό σου καλυτερα.-

   Διαγραφή
 2. Καλησπέρα!
  Μα καλά, πού την ξέθαψες αυτήν την ανάρτηση;
  Σ ευχαριστώ για το σχόλιό σου, διότι μου δίνεις την ευκαιρία να πω και τη δική μου άποψη πάνω στο θέμα.

  Η δομή αλλά και η μορφολογία της λατινικής γλώσσας είναι στηριγμένες κατά 95% στη δομή και τη μορφολογία της αρχαίας ελληνικής.
  Το συντακτικό και η γραμματική της είναι σχεδόν πανομοιότυπα. Όποιος δηλαδή ξέρει αρχαία ελληνικά, μπορεί εύκολα να καταλάβει και ένα λατινικό κείμενο, με μόνη βοήθεια μερικές λέξεις οι οποίες δεν είναι κοινές με τις ελληνικές.
  Υπήρχαν τα "δάνεια" της γλώσσας αλλά και τα "αντιδάνεια", δηλαδή και στην ελληνική γλώσσα ήδη από την ελληνιστική εποχή είχαν ενταχθεί λέξεις και τύποι ΄λατινογενείς.

  Η αρχαία ελληνική γλώσσα ουσιαστικά δεν είναι νεκρή. Η νέα ελληνική γλώσσα αποτελεί απλοποιημένη συνέχειά της. Και είναι ένα πολύ σπάνιο φαινόμενο στην παγκόσμια ιστορία αυτό, να διατηρείται δηλαδή μια γλώσσα ζωντανή στη βάση της επί τόσους αιώνες, επί τρεις χιλιετίες ουσιαστικά. Τρεις χιλιάδες χρόνια! Πολλά δεν είναι για να την απαξιώσουμε ξαφνικά επειδή τα αγγλικά είναι... πιο εύχρηστα;

  Δε λέω να αρχίσουμε τώρα να μιλάμε σα το Σωκράτη και το Σοφοκλή. Η ιστορία δε γυρίζει πίσω και η εξέλιξη είναι και αναπόφευκτη και αναγκαία.
  Αλλά η σωστή χρήση της νέας ελληνικής γλώσσας είναι στην ουσία εκμάθηση των βασικών κανόνων και της αρχαίας.
  (από κει και περα όποιος θέλει να εμβαθύνει μπορεί να σπουδάσει φιλολογία και να αναλύσει τη γλώσσα)

  Λένε πως η γλώσσα που μιλάμε είναι και η γλώσσα που σκεφτόμαστε.
  Δηλαδή δεν μπορείς να συλλάβεις μία έννοια, μία κατάσταση, αν δεν μπορείς να την εκφέρεις με λέξη ή λέξεις.

  Σύμφωνα με όλους τους Γλωσσολόγους της Υφηλίου, η αρχαία ελληνική γλώσσα είναι η τελειότερα δομημένη γλώσσα στον κόσμο.
  Όλη η δομή και η μορφολογία της είναι στην ουσία... τέλειοι μαθηματικοί τύποι!
  Η γλώσσα αυτή λοιπόν διέπεται από την Επιστήμη της Λογικής, πολύ πριν αυτή στοιχειοθετηθεί ως επιστήμη.
  Δεν είναι τυχαίο επομένως ότι στην αρχαία Ελλάδα αναπτύχθηκε για πρώτη φορά το κίνημα του Ορθολογισμού.
  Αναπτύχθηκαν επίσης μέσω της Φιλοσοφίας οι επιστήμες των Μαθηματικών, της Φυσικής, της Χημείας, της Βιολογίας, της Αστρονομίας, της Ιατρικής, όλες δηλαδή οι "θετικές" επιστήμες, πλαί φυσικά στην πρώτη ανάπτυξ των ανθρωπιστικών επιστημών, τις οποίες σήμερα ονομάζουμε ψυχολογία, ηθική φιλοσοφία, κοινωνιολογία καθώς και οι τέχνες του θεάτρου, της ποίησης και της μουσικής.

  Όλα αυτά οφείλονται στην ανάπτυξη του Ορθού Λόγου, η οποία προαπαιτεί μία γλώσσα που να μπορεί να την υποστηρίξει.
  Και αυτή δε θα μπορούσε να είναι άλλη από την αρχαία ελληνική.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Επίσης η Γλώσσα του Προγραμματισμού είναι στηριγμένη στη δομή της αρχαίας ελληνικής (Αυτό δεν ξέρω να το εξηγήσω, καθώς τεχνολογικά υστερώ, αλλά πολλοί κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι ειδικοί το παραδέχονται.
  Εξάλλου με μεγάλη έκπληξη είχα διαβάσει πριν λίγα χρόνια μια συνέντευξη του Zuckerberg, του δημιουργού του Facebook, ο οποίος στην ερώτηση "τι τον βοήθησε να κάνει την ιδέα του πράξη" απάντησε ότι χρησιμοποίησε τη δομή της αρχαίας ελληνικής κι της λατινικής γλώσσας για να τα καταφέρει. Επειδή είμαι άσχετος από πργραμματισμό, δεν ξέρω πώς εννοούσε ότι τον βοήθησε, αλλά θυμάμαι ότι αυτό είχε πει και μου είχε κάνει εντύπωση.
  Επίσης Άγγλοι επιστήμονες θεράπευσαν δυσλεκτικό με.... αρχαία ελληνικά!
  Δες αν θες αυτό το blog, έχει πολλά ενδιαφέροντα σχετικά θέματα.
  http://www.promitheasblog.com/2011/01/blog-post_2942.html
  Αν, υποθετικά μιλάω φυσικά, υιοθετούσαμε σήμερα την αρχαία ελληνική γλώσσα, το κράτος μας δε θα ήταν αυτό που είναι και εμείς οι πολίτες του δε θα ήμασταν αυτοί που είμαστε.
  Βέβαια αυτό είναι υποθετικό και ουτοπικό σενάριο.

  Και κινείται δυστυχώς στα όρια της γραφικότητας ως σενάριο, καθώς εύλογα ιντριγκάρει και προκαλεί τη σάτιρα από τους ειδικούς του είδους
  http://www.youtube.com/watch?v=yYs2-x0AL4s
  Καταπληκτικό βίντεο από Ράδιο Αρβύλα για ... υπολογιστές στην Αρχαιότητα (για να γελάσουμε και λίγο!)

  Για να επανέλθω στη γνώμη μου για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, θεωρώ πως πρέπει να δοθεί αγώνας από τους εκπαιδευτικούς φορείς ούτως ώστε να καταπολεμηθούν τα greeklish τα οποία είναι ο Δούρειος Ίππος της πλήρους επικράτησης του Αμερικανικού Πολιτισμικού Ιμπεριαλισμού, ο οποίος θα υποδουλώσει μια για πάντα όσους λαούς ενδώσουν.
  Διότι ένα ξένο στρατό κάποια στιγμή θα τον διώξεις. Αυτόν που θα σε "κατακτήσει" πολιτισμικά δε μπορείς ποτέ να τον διώξεις.
  Είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα.
  Τα παιδιά σήμερα μαθαίνουν να σκέφτονται τη γραφή σε greeklish μορφή και αυτό είναι ΕΓΚΛΗΜΑ.

  Τελοσπάντων επαναλαμβάνω πως θεωρώ ότι τουλάχιστον η σωστή χρήση της νέας ελληνικής γλώσσας, ως απότοκο της αρχαίας, είναι πολύ σημαντικό όπλο στη φαρέτρα μας, ως λαός και κυρίως ως ξεχωριστοί άνθρωποι και πολίτες.

  Δεν το λέω με εθνικιστικά κριτήρια ή με διάθεση παρελθοντολαγνείας, καθώς αν ρίξεις μια πρόχειρη ματιά στο blog θα διαπιστώσεις ότι κάθε άλλο παρά εθνικιστής είμαι.
  Δε με ενδιαφέρει καθόλου η "περηφάνεια" γιατί είμαστε -λέμε τώρα- τύποις απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων.
  Μας κληροδοτήθηκε όμως ένας θησαυρός.
  Και η αξιοποίηση του θησαυρού δεν έχει και τόση συναισθηματική αξία, μπροστά στην τεράστια χρηστική αξία που έχει για εμάς.

  (αν π.χ. κληρονομήσεις ένα εκατομμύριο ευρώ, θα κάνεις αποδοχή κληρονομιάς στο συμβολαιογράφο όχι και τόσο για να .... τιμήσεις αυτόν που στο κληροδότησε, αλλά για να εξασφαλίσεις πρωτίστως τη δική σου ζωή. Και το γλωσσικό δώρο των αρχαίων προς εμάς είναι πράγματι θησαυρός ανυπολόγιστης αξίας)

  Απλώς πιστεύω ότι η ορθή χρήση μιας ορθολογικά δομημένης γλώσσας καθιστά Ορθολογιστές τους ομιλούντες αυτήν τη γλώσσα και τους ενισχύει και τους υποστηρίζει στην πλήρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους.


  ΥΓ.1:Συγνώμη για το μακροσκελές της απάντησής μου, αλλά, πίστεψέ με, είχα πολλά ακόμη να γράψω αλλά... αυτολογοκρίθηκα για να μη γίνω κι άλλο κουραστικός.

  ΥΓ.2:Αν επέζησες ψυχολογικά από το... σεντόνι, θα ήθελα να μου εκθέσεις και τις δικές σου απόψεις επί του θέματος ή να κριτικάρεις τις δικές μου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Οκ..Ομολογω οτι λιγο με φρικαρε το μεγεθος τοων απαντησεων σου αλλα anyway...Επεζησα..:)..

  Καταρχας να σου πω οτι δε θεωρησα οτι οι αποψεις σου ειναι εθνικιστικες ή ακροδεξιες, ειδαλως δε θα εμπαινα καν στο κοπο να απαντησω..Επιπλεον καλο ειναι να πω οτι δε μιλαω ως ειδημων ή κατι, απλα προσπαθω να δω το θεμα με βαση των γνωσεων μου..(που σιγουρα δεν ειναι αρκετες στο ζητημα).

  Με τον ορο νεκρη γλωσσα δεν εννοουσα οτι δεν εχει ετυμολογιες ή ριζες με τα νεοελληνικα..Απλα εννοω οτι δεν ομιλειται..Και αυτο, γιατι θεωρω οτι η γλωσσα ειναι σαν ζωντανος οργανισμος κ εξελισεται με το καιρο..Πχ..πορτα, κεφτες, ταξι (λεξεις που τς εχουμε ενταξει στο λεξιλογιο, κλεινονται, αλλα αποσο ξερω δεν εχουν ελληνικη καταγωγη)..Αναλογα δε θα εκπλαγω αν σε 15 χρονια, η λεξη νουμπας (noob = χαζος, πρωταρης) χρησιμοποιειται καθημερινα.

  Προφανως μπορει να νοιωθουμε αποκομενοι απο τις ριζεσ μας σε σχεση με αλλους λαους, αλλα η Ελλαδα εχει πολυ πιο μακρα ιστορια απο Γερμανια πχ (αναφερω τη Γερμανια, γιατι φιλη που σπουδαζει εκει μου ελεγε πως ειναι πιο κοντα τα νεοΓερμανικα τους με τα αρχαια τους, αποτι τα δικα μας με τα ωεο-Ελληνικα...[1000 χρονια ιστορια ομως εκει/ 3000+ εδω]..μεγαλυτερα περιθωρια αλλοιωσης).

  Απλα προσπαθω να σκεφτω οτι, οκ..τα αρχαια σκεπτομενη γλωσσα κ τα λοιπα..Εαν ομως ηταν τοσο καλα, ποιος ο λογος εξελιξης τους σε βυζαντινα πχ, καθαρευουσα, δημοτικη, νεοελληνικη??

  Τωρα για το οτι τα αρχαιοελληνικα εχουν χρησιμοποιηθει ως βαση για γλωσσα προγραμματισμου, αν και αδαης με το χωρο, δε μπορω να το πιστεψω, καθως απο τα λιγα που εχω διαβασει, χρησιμοποιουν το διαδικο συστημα 01010..

  Τωρα για το κειμενο στο ΠΡΟΜΗΘΕΑ, που λεει οτι:

  'Η πιο πάνω αναφερθείσα συγκλονιστική μεταβολή στην λειτουργία του εγκεφάλου προκάλεσε μία ουσιώδη αλλαγή στην ψυχολογία των χρηστών του αλφαβήτου από την οποία προέκυψε η ανάγκη επικοινωνίας των πολιτών δια της λειτουργίας του θεάτρου.'

  Ε νταξει, sorry, αλλα μου ακουγεται λιγο αστειο..Υπαρχουν ομως πολλα ονοματα επιστημονων εκει, (η αληθεια ειναι οτι δεν εκατσα να τους ψαξω ολους) αλλα ο συντακτης του Σταύρος Π. Παπαμαρινόπουλος, ειναι Καθηγητης Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής..ατοπο τελειως.

  Παρεπιπτοντως, θυμαμαι μια περιοδο που ο Λιακοπουλος εβγενε και ελεγε περι λεξαριθμων..Δεν ειχα ασχοληθει με αυτο, αλλα ενας φιλος που ψαχνετε στο νετ και ετσι, ειχε πει οτι ηταν ενα προγραμματακι που ειχαν φτιαξει κατι παιδια για να κανουν πλακα κ να εχει ο Αρχιμηδης πχ τον ιδιο αριθμο με τη λεξη @ρχ!δ!..

  Anywayz..Και γω περηφανος ειμαι για το αρχαιο παρελθον μας και ετσι, απλα ειμαι παρα πολυ καχυποπτος με διαφορα αρθρα που συνεχιζουν να διαιωνιζουν θρυλους..

  ΥΓ..Ω τωρα εχω βρει το blog σου αρκετα ενδιαφερον, εξου που καθομαι κ γραφω τοση ωρα..:D.

  KEEP UP THE GOOD WORK!

  http://www.geology.upatras.gr/index.php?choice=80&oid=18&tb=personel&lng=el

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Κατ αρχάς ευχαριστώ για τα καλά λόγια και για την υπομονή σου!

  Ως προς τα υπόλοιπα.
  Συμφωνώ ότι η γλώσσα (πρέπει να) λειτουργεί σαν ζωντανός οργανισμός και είναι δεδομένο ότι εξελίσσεται.
  Αν θες τη γνώμη μου θεωρώ ότι εξελίχθηκε προς το χειρότερο.
  Ή να το πω Λιακοπουλικά... προς το βαρβαρικότερο!!! (πλάκα κάνω)
  Θεωρώ πως η γλώσσα μας υπέστη αλλοίωση στον προσωδιακό-φωνολογικό της χαρακτήρα. Για να γίνω πιο σαφής, οι αρχαίοι π.χ. πρόεφεραν κάθε "ι" διαφορετικά. Αλλιώς το "η", αλλιώς το "υ", το "ι", το "ει", το "οι".
  Και η γλώσσα είχε νοματική βάση. Κάθε γλωσσικός τύπος δήλωνε αυτομάτως και το νόημά του.
  Η ζημιά ξεκίνησε πριν το Βυζάντιο.
  Όταν η ελληνική -αττική- ΄διάλεκτος έγινε η παγκόσμια γλώσσα κατά την ελληνιστική εποχή, τότε οι άλλοι λαοί που δεν είχαν τις βάσεις για να κατανοήσουν την ελληνικοί γλώσσα, την αλλοίωσαν. όπως αλλοιώνουμε σε κάποιο βαθμό και εμείς τα αγγλικά σήμερα. Οι Αμερικανοί π.χ. έχουν σακατέψει την αγγλική γλώσσα και τελικά η γλώσσα που διαδίδεται σε όλο τον κόσμο ως αγγλική είναι η... αμερικανική.
  Η ζημιά ήταν απείρως μεγαλύτερη στην ελληνική διότι ήταν πολύ πιο σύνθετη και απλοποιήθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό.
  Και μη νομίζεις ότι θα δυσκολευόμασταν σήμερα να τη χρησιμοποιήσουμε, διότι θα μας ήταν δεδομένη.
  Και τα νέα ελληνικά είναι δύσχρηστη γλώσσα για τους ξένους σήμερα, αλλά για μας είναι αυτονόητη.
  ΄
  Τέλος, δεν είμαι κατά της εξέλιξης.
  Απλώς δε μου άρεσε η συγκεκριμένη εξέλιξη.
  Δεν είναι κάθε εξέλιξη προς το καλύτερο. Ενίοτε είναι και προς το χειρότερο.

  Ως προς τις επιστημονικές έρευνες, κι εγώ κρατώ επιφυλάξεις ιδιαίτερα όταν ανακαλύπτω ότι πηγές των αποκαλύψεων είναι διάφοροι εθνικιστικοί σύλλογοι, που έχουν προφανείς σκοπούς.
  Ως προς το θεμα της γλώσσας του προγραμματισμού, το έχω ακούσει από πολλούς και σοβαρούς ανθρώπους να το αναφέρουν.
  Αλλά, όπως σου είπα παραπάνω, δεν μπορώ να καταλάβω τι εννοούν, γιατί είμαι.... νουμπάς! (RPG?)
  Νομίζω ότι εννούν κάτι παραπέρα από το δυαδικό σύστημα 010101 πάντως. Γιατί κι εγώ την ίδια απορία με εσένα εξέφρασα όταν το άκουσα να μου το λένε και από κοντά.
  Όπως και να χει πάντως πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στις πηγές πληροφοριών και να στεκόμαστε απέναντι με κριτικό πνεύμα.
  (Γεωφυσική & Αρχαιομετρία; πολύ μπροστά ο Παπαμαρινόπουλος!)

  Και επειδή πάλι φλυάρισα (ως αρχαιοαθηναικό πνεύμα...), να καταλήξω κάπου!
  Τελοσπάντων, είτε έτσι είτε αλλιώς, έχουμε τη νεοελληνική γλώσσα , και χρησιμοποιούμε και μερικές ξένες ΄λέξεις (ταξί, σεσουάρ, ασανσέρ, κεφτές κλπ).
  Ας τη χρησιμοποιούμε τουλάχιστον σωστά και ολοκληρωμένα.
  Και το βασικότερο για μένα όπως προείπα είναι να πολεμήσουμε τη μάστιγα των greeklish που διαλύει το γλωσσικό ιστό της νέας ελληνικής, που μπορεί να μην έχει τις δομές της αρχαίας, αλλά είναι ζωντανή γλώσσα και είναι και αυτή μία γλώσσα με νοηματική δομή, με μεγάλες δυνατότητες (έχει μεγάλο λεξιλογικό φάσμα), τοτ τυπολόγιό της είναι υποδειγματικό σε σχέση με τις περισσότερες σύγχρονες (η γερμανική είναι απ τις λίγες που έχει πλούσιο τυπολόγιο) και τελοσπάντων είναι ένα βασικό σημείο συνοχής για το λαό μας. (όπως και για κάθε λαό).
  Τώρα που πλακωνόμαστε όλοι με όλους και για όλα (μέχρι και ΑΕΚτσήδες με Ατρόμητους....), ας έχουμε και κάτι να θυμόμαστε πως μας ενώνει!
  Όπως έχω γράψει εξάλλου κι αλλού και το πιστεύω ακράδαντα, οι λαοί για να αντιδρούν αποτελεσματικά πρέπει να τους ενώνει ή η εθνική ή η θρησκευτική ή η ταξική συνείδηση.
  Και η γλώσσα είναι κολώνα εθνικής συνείδησης.
  Καληνύχτα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. τελιοοοοοοοοοοοοοοοοοοοο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. αφού δεν εισαι χρυσαυγίτης, γιατί ασχολείσαι με την ελληνική γλώσσα και με τον ελληνικό πολιτισμό; αν ανήκεις σε οποιοδήποτε άλλο πολιτικό χώρο.. ασχολείσου με τους τούρκους τους βούλγαρους τους αλβανούς.. γενικώς με τούς συγγενείς σου και άντε και γ@μήσου!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εσύ προσκύνα καμιά σβαστικάτη κρυφο-αδερφάρα και βγάζε το σκασμό όταν μιλάμε για Ελλάδα.
   Όταν μιλήσουμε για τις αγαμίες των ναζί, θα σε φωνάξουμε να μας πεις -με πλάτη- τις εμπειρίες σου.

   Διαγραφή
 8. Άσε να λένε οι άσχετοι και κακοήθεις παραπάνω...
  Άμα γνώριζαν, δεν θα τολμούσαν!
  Δεν είχα δει αυτή την ανάρτησή σου, η οποία είναι πάρα πολύ καλή και τα σχόλιά σου ακόμα καλύτερα, έως εξαιρετικά! Καλά έκανες και την θυμήθηκες.
  Με έχουν καλύψει όλα όσα λες και ειδικά " η γλώσσα είναι η κολώνα της εθνικής συνείδησης". Έτσι είναι, άσχετα αν δεν εξυπηρετεί κάποιους... Είναι η μόνη αλήθεια και όσοι διαφωνούν είτε είναι εντελώς αστοιχείωτοι ή έχουν δόλιους σκοπούς και συμφέροντα. Δεν θα επεκταθώ, γιατί έχεις πει πολύ περισσότερα από όσα θα έλεγα.
  Σχετικά με τους υπολογιστές το έχω διαβάσει πολλές φορές και μάλλον ισχύει, καθώς το πλήθος και η ποικιλία με ακριβές νόημα για καθετί των ελληνικών λέξεων τους βοηθά να δημιουργήσουν με μεγάλη άνεση πολλά προγράμματα. Ισχυρίζονται μάλιστα πως καμιά άλλη γλώσσα δεν τους προσφέρει τέτοιες δυνατότητες. Γιατί θα πρέπει να είναι παράλογο αυτό; Γιατί θα πρέπει να είναι εθνικισμός το να στηρίζεις το αυτονόητο, τη γλώσσα που σου δίνει τη δυνατότητα να εκφράζεις ακριβώς τις σκέψεις σου, αλλά και πάει ακόμα παραπέρα τη νόηση;

  υ.γ.
  Με τα σχόλια, τα οποία είναι πολύ ενδιαφέροντα, είναι σαν να έκανες διπλή ή και τριπλή ανάρτηση! Μου άρεσε πάρα πολύ.
  Ο παραπάνω πού να βγάλει τον σκασμό όταν μιλάει για Ελλάδα, αφού θεωρεί ότι είναι μόνο δική του...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Να προσθέσω κάτι διευκρινιστικό σχετικά με την ελληνική γλώσσα και τους υπολογιστές. Δεν έχει να κάνει το δυαδικό σύστημα, αλλά με την αντικατάσταση της αγγλικής με την ελληνική, λόγω του πλούτου της και της ακρίβειας του νοήματος κάθε λέξης μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη σύνταξη οδηγιών που είναι απαραίτητες για να επιλυθεί ένα πρόβλημα.
   Αυτά τα πολύ λίγα και ταπεινά που θυμάμαι από συζήτηση που είχα κάνει κάποια στιγμή με ειδικούς της πληροφορικής.
   Οι εθνικιστικές ομάδες απλά καρπώνονται τις προσπάθειες των ειδικών, προκειμένου να κάνουν το "κομμάτι" τους! Ας μην κολλάμε με δαύτους...

   Διαγραφή
  2. Απλούστατα ελληνική γλώσσα, για δοάφορους λογους, καθιερώθηκε ως η γλώσσα των επιστημών (ιατρική, ψυχολογία κλπ).
   Για να είμαι σαφέστερος εννοώ την ορολογία των επιστημών και όχι την επικοινωνία των επιστημόνων.
   Η ακρίβεια στην ονοματοθεσία αποτελεί το μεγάλο προσόν της και η αντιστοιχία όρων π.χ. των υπολογιστών με τους όρους της επιστήμης.

   Διαγραφή