Δευτέρα, 4 Απριλίου 2011

Πρόβατα επί σφαγή ή,αλλιώς, εν δυνάμει δότες οργάνων...

Ανακάλυψα ένα πολύ καλό άρθρο από την ιστοσελίδα ANARCHY PRESS GR.Έχει να κάνει με το σχέδιο νόμου που κατατέθηκε πριν λίγες ημέρες προς συζήτηση και
ψήφιση στο κοινοβούλιο και αφορά στους'' δότες οργάνων προκειμένου να χρησιμοποιηθούν αυτά σε μεταμόσχευση''.
Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα και απόλυτα συνδεδεμένο με ότι συμβαίνει στην χώρα μας αυτή την στιγμή και ότι πρόκειται να συμβεί στο μέλλον...
Παραθέτω το άρθρο και υπενθυμίζω: ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΕΜΑΣ...

Πρόβατα επί σφαγή ή, αλλιώς, εν δυνάμει δότες οργάνων…

Σύμφωνα με σχέδιο νόμου που πρόκειται να ψηφιστεί στο κυνοβούλιο¨ « Εν δυνάμει δότες οργάνων για να χρησιμοποιηθούν σε μεταμόσχευση θα είναι όλοι οι πολίτες, [...]η αφαίρεση ενός ή περισσοτέρων οργάνων από ενήλικο, θανόν πρόσωπο, πραγματοποιείται εφόσον δεν είχε εκφράσει την αντίθεσή του».

Παράλληλα, σημειώνεται ότι κάθε πολίτης που έχει ενηλικιωθεί, μπορεί να δηλώνει την αντίθεσή του στην αφαίρεση οργάνων του μετά θάνατον, σε ειδικό αρχείο που θα τηρείται στον ΕΟΜ. Η σχετική δήλωσή του θα πρέπει να φέρει βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής. Επίσης, το νέο προσχέδιο αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο να γίνονται κατά περίπτωση μεταμοσχεύσεις και από ιδιωτικά νοσοκομεία.

Η δυνατότητα για χειρουργική αφαίρεση οργάνων ή μεταμόσχευση δίνεται πλέον σε νοσηλευτικά ιδρύματα – νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου κοινωφελούς και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα αλλά και ιδιωτικές κλινικές.»

Ας δούμε λοιπόν πόσο «ανθρωπιστική» είναι αυτή η επιβολή της κυριαρχίας στις ζωές των ανθρώπων, παίρνοντας σημεία του υπό συζήτηση νόμου .

Εν δυνάμει δότες οργάνων θα είναι όλοι οι άνθρωποι και μόνο εκείνοι που θα έχουν δηλώσει την αντίθεση τους εγγράφως για την αφαίρεση οργάνων τους μετά «θάνατον» στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής τους θα γλυτώνουν το σφάξιμο… Η αντίθετη βούληση θα πρέπει να δηλώνεται μόνο στον οργανισμό μεταμοσχεύσεων που θα είναι και ο μόνος αρμόδιος για τη ζωή και τον θάνατο μας…δεν θα λαμβάνεται υπόψη η αντίθετη βούληση που θα έχει δηλωθεί σε φιλικά, συγγενικά πρόσωπα, είτε προφορικά είτε γραπτά.

Εως τώρα δότης οργάνων γινόταν όποιος είχε δηλώσει την επιθυμία του να είναι δότης…

Το πρώτο ψέμα στο προσχέδιο νόμου ξεκινά με την φράση «αφαίρεση οργάνων, μετά θάνατον»…

Είναι γνωστό ότι τα όργανα αφαιρούνται από ανθρώπους που ακόμα ζουν, γιατί ο φυσικός θάνατος επέρχεται όταν σταματήσουν καρδιά και πνεύμονες.

Στους δότες οργάνων ο «θάνατος» τους «βεβαιώνεται» από πέντε σημεία τα οποία έχει ορίσει το1968, μια ειδική επιτροπή του πανεπιστημίου του Harvard, που πρότεινε ένα νευρολογικό κριτήριο – την παύση των λειτουργιών του εγκεφάλου – ως τον αποφασιστικό παράγοντα του «θανάτου». Η στιγμή του θανάτου καθορίζεται από τη παύση της λειτουργίας καρδιάς-πνευμόνων. Η ως άνω «ειδική» επιτροπή ήθελε απλώς να καθορίσει ένα κριτήριο για τον εγκεφαλικό θάνατο με βάση το οποίο οι γιατροί να μπορούν να αποφασίσουν αν επήλθε ο «θάνατος» του ασθενούς ή όχι, για να του πάρουν τα όργανα

Τα αρχικά τους κριτήρια – τα οποία περιλάμβαναν απουσία ανταπόκρισης, ανυπαρξία αναπνοής ή κίνησης (χωρίς τον αναπνευστήρα), ανυπαρξία αντανακλαστικών και ένα επίπεδο εγκεφαλογράφημα – αποσκοπούσαν στο να αποφασιστεί κατά πόσο είχε παύσει κάθε εγκεφαλική δραστηριότητα και αν επήλθε ή όχι «πλήρης εγκεφαλικός» θάνατος. Το κριτήριο αυτό έγινε ευρέως αποδεκτό και αργότερα ψηφίστηκε σε νόμο. Εντούτοις, μπορεί σε κάποιον ασθενή να παρατηρηθεί απώλεια της «ανώτερης» (φλοιώδους) εγκεφαλικής λειτουργίας (εξ ου και η έλλειψη της ικανότητας για συναίσθηση της αυτο-συνείδησης), και όμως να διαθέτει ακόμη λειτουργίες του εγκεφαλικού στελέχους τέτοιες όπως είναι η αυτόβουλη αναπνοή, το άνοιγμα των ματιών κτλ.).

Σύμφωνα με τα αρχικά κριτήρια της επιτροπής του Harvard, η απώλεια αυτή των «ανώτερων» λειτουργιών του εγκεφάλου δεν συνιστούσε θάνατο, εφ’ όσον δεν αποτελούσε ολοκληρωτικό εγκεφαλικό θάνατο. Έτσι, θα έπρεπε να καθορίζαμε τον θάνατο ως τη μη αναστρέψιμη και ολοκληρωτική απώλεια της καρδιακής, της πνευμονικής και της εγκεφαλικής λειτουργίας.

Από την πρώτη στιγμή που τέθηκε η ιδέα του εγκεφαλικού θανάτου, κατά την έβδομη δεκαετία του περασμένου αιώνα, και μάλιστα μεταξύ των «ειδικών επιστημόνων» που συμμετείχαν στην πρώτη Επιτροπή του Ηarvard, παρά την τελικά ομόφωνα απόφαση τους, εμφανίσθηκαν έντονες διαφοροποιήσεις.

Και ήταν πολύ φυσικό, μια που είχε πλέον δημιουργηθεί μια νέα κατάσταση θανάτου, η οποία δεν θα ήταν αυταπόδεικτη, αλλά θα έπρεπε να πείσουν γι αυτήν:

Ο ιατρογενής (εγκεφαλικός) θάνατος

α) Ο εγκεφαλικός θάνατος, σε αντίθεση με τον ως τώρα γνωστό φυσικό θάνατο, είναι ιατρογενής έννοια, συνεπεία όχι της φυσιολογικής εξέλιξης του ανθρώπινου οργανισμού αλλά της τεχνολογίας.

β) Η υποψία ότι ο εγκεφαλικός θάνατος επινοήθηκε για να εξυπηρετήσει μια σκοπιμότητα, τις μεταμοσχεύσεις.

γ) Ο δικαιολογημένος φόβος ότι η αχαλίνωτη χρησιμοθηρία και ο ευδαιμονισμός οδηγούν σε ασέβεια απέναντι στο νεκρό σώμα και στο γεγονός του θανάτου.

δ) Η σύγχυση μεταξύ του εγκεφαλικού θανάτου και του κώματος ή της χρόνιας φυτικής κατάστασης.

ε) Ο φόβος ότι τα κριτήρια του εγκεφαλικού θανάτου δεν είναι ακριβή και συνεπώς η διάγνωση μπορεί να είναι εσφαλμένη και η κατάσταση αναστρέψιμη και

στ)Η αντίληψη ότι οι εγκεφαλικά νεκροί ενδεχομένως να διατηρούν κάποιες ανώτερες λειτουργίες, τα δε εγκεφαλονωτιαία αντανακλαστικά αποτελούν αποδείξεις μη οριστικής επέλευσης του θανάτου.

Επίσης το 1994, το Συμβούλιο Ηθικών και Δικαστικών Υποθέσεων (Council on Ethical and Judicial Affairs) του Αμερικάνικου Ιατρικού Συνδέσμου (American Medical Association – AMA), εξέδωσε την εκσυγχρονισμένη γνωμάτευσή του ότι είναι «ηθικά επιτρεπτό» να χρησιμοποιούνται τα «ανεγκέφαλα νεογνά» ως δότες οργάνων (βλ. Council on Ethical and Judicial Affairs). Η απόφαση αυτή λήφθηκε παρά την ύπαρξη του κείμενου νόμου, σύμφωνα με τον οποίο τα ανεγκέφαλα νήπια θεωρούνται ζωντανά.

Ο βιολογικός θάνατος είναι ένα συμβάν, όχι μια διαδικασία. Κάποιος είναι είτε ζωντανός είτε νεκρός δεν μπορεί να είναι και τα δύο ή τίποτε από τα δύο. Όταν κάποιος πεθαίνει είναι ζωντανός. ;Oταν έχει ήδη πεθάνει και έχει αρχίσει να αποσυντίθεται τότε είναι νεκρός.

Πώς λοιπόν τώρα που οι επιστήμονες δημιουργήσαν ανθρώπους που είναι και νεκροί και ζωντανοί να προσδιορίσουν το θάνατο τους;

Πώς μπορούμε το αδιαμφισβήτητο γεγονός του θανάτου να το αντικαταστήσουμε με ένα αμφισβητήσιμο ορισμό ή την απόφαση κάποιας αρμόδιας επιτροπής ή μια νομοθετική διατύπωση;

H ανοσοκαταστολή για την μη απόρριψη των μοσχευμάτων

Όμως το 1972 «ανακαλύφθηκε» η κυκλοσπιρίνη, ένα ισχυρό ανοσοκατασταλτικό φάρμακο, που έδινε τη δυνατότητα στους ασθενείς να δεχτούν όργανα (που να «ευδοκιμήσουν» μετά τη λήψη) και τα οποία δεν ήταν απολύτως ιστοσυμβατά. Εάν γινόταν κατορθωτό να παρεμποδιστεί η απόρριψη του μεταμοσχευθέντος οργάνου από το ανοσοποιητικό σύστημα του ασθενούς, τότε οι πιθανότητες έδειχναν να είναι απεριόριστες. Για τον λόγο αυτό, σε μια προσπάθεια να αυξηθεί η προμήθεια δοτών οργάνων, πολλοί «ειδήμονες» γιατροί άρχισαν να ζητούν «εκσυγχρονισμό» των κριτηρίων που καθόριζαν τον θάνατο. Τα τελευταία χρόνια η ανάγκη για μεταμοσχεύσιμα όργανα είναι τόσο μεγάλη, ώστε, στην πραγματικότητα, ο καθορισμός του θανάτου γίνεται για να εξασφαλιστεί η παραγωγή και η προμήθεια των «αναγκαίων» οργάνων. Ο “τυχερός” λήπτης λοιπόν, θα ζήσει το όποιο υπόλοιπο της ζωής του με βαριά χημειοθεραπεία, και την καταστολή του ανοσοποιητικού του συστήματος, ώστε να μην αποβάλει το μόσχευμα…πχ ένας νεφροπαθής για να ζήσει στην καλύτερη των περιπτώσεων 10 χρόνια, κατά μέσο όρο θα χρειαστεί να κάνει τρεις μεταμοσχεύσεις νεφρών, γιατί θα τ΄αποβάλει παρά την ανοσοκαταστολή, με απλά λόγια αυτό σημαίνει, ότι τρεις υγιείς άνθρωποι, που θα πέσουν θύματα, τροχαίου ή άλλου ατυχήματος, θα γίνουν δότες…

Η υπόθεση των μεταμοσχεύσεων είναι αδιάρρηκτα συνδεδεμένη με τη δυνατότητα λήψης ζωτικών οργάνων σε κατάλληλη κατάσταση. Αυτό σημαίνει ότι τα όργανα αυτά θα πρέπει να αφαιρεθούν από το δότη οπωσδήποτε πριν καταπαύσει η καρδιακή λειτουργία, διότι η κυκλοφορία του αίματος είναι αυτή που τα συντηρεί στη ζωή. Από την άλλη πλευρά, η αφαίρεση των οργάνων δεν επιτρέπεται να προκαλέσει τον θάνατο, με άλλα λόγια, προκειμένου περί απλών συμπαγών οργάνων (καρδιά, ήπαρ, πάγκρεας κ.λ.π.) δεν μπορεί να γίνει ενόσω ο δότης είναι ακόμη ζωντανός.

Η «επινόηση» του αναπνευστήρα έλυσε αυτό το αδιέξοδο, μια που στις περιπτώσεις εγκεφαλικά νεκρών ατόμων στάθηκε έτσι δυνατό να διατηρηθεί η κυκλοφορία του αίματος παρά τη νέκρωση του εγκεφάλου. Αυτή όμως η ιδιόμορφη ιατρογενής κατάσταση οδήγησε στο παράδοξο να μιλούμε για νεκρούς που όμως διατηρούν ζωντανό σώμα ! Απόρροια αυτού του παραδόξου ήταν να χρειασθεί ένας επαναπροσδιορισμός της έννοιας του θανάτου και να προβληθούν έντονα και λεπτά διλήμματα ηθικής φύσεως, που προκλήθηκαν από την πάλη ανάμεσα στη διάθεση προσφοράς στο λήπτη και σεβασμό του δότη. Η επικρατούσα άποψη μεταξύ των ειδικών επιστημόνων και αρμοδίων επιτροπών είναι ότι βιολογικός θάνατος είναι η απώλεια της λειτουργικής συνοχής του σώματος ως οργανισμού.

Με άλλα λόγια ο θάνατος επέρχεται όταν έστω μία εκ των ζωτικών λειτουργιών (καρδιακή, εγκεφαλική, νεφρική, ηπατική, πεπτική, πνευμονική κ.λ.π.) αδυνατεί να επιτελεσθεί, διότι τότε. η ζωή του οργανισμού ως συνόλου καταργείται, έστω κι αν με κάποιο υποστηρικτικό τρόπο συνεχίσουμε τη λειτουργία ορισμένων εκ των υπολοίπων. Κι εδώ είναι και το παράδοξο, ο λήπτης δεν μπορεί να επιτελέσει μια ζωτική λειτουργία, και κανονικά θα πεθάνει, ο δότης λοιπόν θα πρέπει να είναι απολύτως υγιής, για να παρατείνει λίγο ακόμα τη ζωή του λήπτη… Έτσι λοιπόν οι θανατοποινίτες στη Κίνα δεν πυροβολούνται για να πεθάνουν αλλά για να τραυματιστούν αφού ο θάνατος θα επέλθει με την αφαίρεση των οργάνων τους για μεταμοσχεύσεις. Σύμφωνα με τους Βρετανούς χειρουργούς που έκαναν τη καταγγελία, οι ημερομηνίες εκτέλεσης των θανατοποινιτών επιλέγονται σε σχέση με τις ανάγκες των ασθενών που περιμένουν μοσχεύματα, μεταξύ των οποίων είναι πολλοί Δυτικοί.

Οι οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατηγορούν από καιρό την Κίνα για αφαίρεση και παράνομη πώληση οργάνων θανατοποινιτών, ο αριθμός των οποίων ανερχόταν σε 3.400 άτομα το 2004, σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία. Πολλά νοσοκομεία κατηγορούνται επίσης ότι αφαιρούν παράνομα όργανα από τα θύματα των τροχαίων.(20-4-2006 BBC). Δηλαδή δικαστικές αποφάσεις ή ένας νόμος, όπως το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου έχει σκοπό ακριβώς την εύρεση με κάθε τρόπο οργάνων για μεταμόσχευση. Εξ άλλου, σε μια πρόσφατη μελέτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη διαμόρφωση του νομικού καθεστώτος για τις μεταμοσχεύσεις δόθηκε ιδιαίτερο βάρος στην οικονομική επιβάρυνση της χρόνιας νοσηλείας των θυμάτων από τροχαία και πόσο αυτή η ισόβια νοσηλεία επιβαρύνει το κρατικό προυπολογισμό….

Πως κατασκευάζεται ένας δότης οργάνων

Σε τραυματίες με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, που βρίσκονται σε μηχανική υποστήριξη για τα πρώτες κρίσιμες ώρες της νοσηλείας τους, εφαρμόζεται η διαδικασία της άπνοιας. Η δοκιμασία της άπνοιας, για να καταστεί ένας τραυματίας με κρανοεγκεφαλικές κακώσεις “δότης”, χρειάζεται να γίνει χωρίς καθυστέρηση, γιατί αλλιώς η παραμονή του στη μηχανική υποστήριξη που θα έδινε καιρό πιθανά για βελτίωση, μειώνει την “ποιότητα” των οργάνων. Έτσι άμεσα ο ασθενής αποκόπτεται βίαια και για δέκα λεπτά από τη μηχανική αναπνευστική υποστήριξη, πριν δηλωθεί εγκεφαλικά «νεκρός». Στα 10 λεπτά που μένει αποκομμένος από τη μηχανική υποστήριξη, για να βεβαιωθεί ότι μπορεί να αναπνεύσει αυτόνομα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μη αναστρέψιμες ανδοκρανιακές διαταραχές της κυκλοφορίας ή και καρδιακή παύση. Είναι γνωστό ότι πολλοί ασθενείς με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ακόμα και σε βαθύ κώμα μπορούν να επανέλθουν. Με τη δοκιμασία της άπνοιας, ένα 60% των ασθενών ” ετοιμάζονται” για δότες, ενώ θα μπορούσαν να επανέλθουν. Αφού τελικά κάποιος «αποφασιστεί’ ότι είναι εγκεφαλικά «νεκρός» και άρα μπορούν να του αφαιρεθούν τα όργανα, υποβάλλεται σε αναισθησία….Γιατί άραγε ένας “νεκρός” να χρειάζεται οποιασδήποτε μορφής αναισθησία, πριν από το χειρουργείο αφαίρεσης των οργάνων του.

Για αυτό το λόγο το σχέδιο νόμου θέλει να περάσει την “σιωπηρή συναίνεση” για άτομα πάνω από 18 ετών, που δεν έχουν δηλώσει εγγράφως την αντίθεση τους, πριν να προλάβουν να ειδοποιηθούν φίλοι και συγγενείς ο υγιής τραυματίας θα μετατρέπεται σε δότης.

Φανταστικό περιστατικό ή πραγματικότητα;

Ένας νεαρός μοτοσικλετιστής προσκομίζεται μέσα στη νύχτα στο χειρουργείο, με σοβαρότατες κρανιοεγκεφαλικές βλάβες . Οι φοιτητές ιατρικής της κλινικής έκπληκτοι παρατηρούν ότι ούτε ένας ιατρός δεν κουνά το δακτυλάκι του! Κανείς δεν κάνει τίποτα. Είναι φανερό ότι ο νεαρός, αν δεν τύχει άμεσης νοσηλείας, θα πεθάνει. Και όμως, δεν επεμβαίνει κανένας γιατρός.

Αργότερα , όταν έχει επέλθει ο κρίσιμος χρόνος, ένα άσπρο σύννεφο γεμίζει το διάδρομο, οι ιατρό-ύαινες, ντυμένες σε άσπρες φόρμες πλυμένοι, με άρτιο εξοπλισμό για την αφαίρεση οργάνων. Στόχος : Οι άνθρωποί να ‘διακόπτονται’ πρόωρα, πριν ακόμα να είναι νεκροί, να σφάζονται για τα όργανά τους, για να πουληθούν σε άλλους αντί πολλών χρημάτων. Δεν είναι μυθιστόρημα, δυστυχώς είναι πραγματικότητα. Πρόσφατα η ΕΕ σε μια μελέτη για το κόστος νοσηλείας των θυμάτων από τροχαία, τονίζει το δυσβάστακτο κόστος για το κράτος στα θύματα που επιζούν από τα τροχαία…!

Τα κτήνη διαχειρίζονται τις ζωές μας,θέλουν να διαχειριστούν και τον θάνατό μας...

54 σχόλια:

 1. καλησπερα φιλε
  ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ ΑΡΘΡΟ κ συμφωνω απολυτα μαζι του..
  οχι μονο θα μας 'καθαριζουν' για τα οργανα μας αλλα θα γινει κανονικο πανηγυρι στην ελλαδιτσα..κανονικο εμποριο οπου θα μαζευονται εμποροι απο ολο τον κοσμο για να μας παρουν τα οργανα..

  να δωσω τα οργανα μου εκει που θελω κ εαν θελω αλλα να μην ξεφτιλιζουν αυτη την ιερη πραξη για εμπορικους σκοπους..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Laplace καλησπέρα,έχεις δίκιο και συμφωνώ με ότι γράφεις.
  Αν κάποιος θέλει να γίνει δωρητής οργάνων είναι αναφαίρετο δικαίωμά του.Κανένας όμως και πολύ περισσότερο το κράτος, δεν έχει το δικαίωμα να επιβάλει στον πολίτη του κάτι τέτοιο.Το μοντέλο εφαρμόζεται ήδη σε Πορτογαλία και Ισπανία και φυσικά δεν είναι τυχαίο.Έτσι το κράτος επαναβεβαιώνει τούς όρους δουλείας,και υπενθυμίζει ότι όποτε θέλει,έχει τον κύριο λόγο στην ύπαρξη και στο σώμα μας ζωντανό ή νεκρό.
  Έτσι καθιστά εν δυνάμει ''δωρητή'' οργάνων οποιονδήποτε ενήλικο, υπήκοο -σκλάβο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Selana, καταπληκτικό το άρθρο που βρήκες.
  Είναι ανατριχιαστική η φρικαλεότητα ορισμένων ανθρώπων -είτε αυτοί είναι κρατικοί λειτουργοί είτε γιατροί- που εμπορεύονται τη ζωή και το θάνατό μας.
  Είναι το λιγότερο κατά συρροήν δολοφόνοι όσοι εφαρμόζουν τέτοιες τακτικές και έτσι πρέπει να αντιμετωπιστούν από την όποια Δικαιοσύνη έχει απομείνει.
  Το τελευταίο περιστατικό που αναφέρεις συνέβη στην Ελλάδα;
  Πραγματικά θυμώνω και απελπίζομαι όταν βλέπω βαθιά ανθρωπιστικές θεωρίες να τις καπηλεύονται επιτήδειοι και να κερδοσκοπούν πάνω στα πτώματα των υπολοίπων. (βλ. δωρητές οργάνων, οικολογία, ανθρώπινα δικαιώματα, ασφάλεια, δημοκρατία, διεθνισμός). Όλα έχουν αλωθεί από κερδοσκόπους και ενώ θες να τα υποστηρίξεις ως θεωρίες έρχεται η πραγμάτωσή τους και σου γ**εί την ψυχολογία. Αν είσαι με τη δωρεά οργάνων, τότε αφενός σώζεις ζωές και αφετέρου θέτεις σε κίνδυνο άλλες όπως είδαμε και παραπάνω. Αν είσαι πάλι εναντίον της δωρεάς οργάνων, τότε αφήνεις στο έλεος της μοίρας τους ανθρώπους που θα ζούσαν με μια μεταμόσχευση.
  Έχουν αλωθεί και βρωμίσει όλα τόσο πολύ που, ό,τι και να υποστηρίξεις, τελικά νιώθεις μαλάκας.
  Ώρες-ώρες μου ρχετραι να πα΄ρω ένα διαστημόπλοιο και να κόβω βόλτες γύρω-γύρω απ τη γη και να τους γράψω όλους. Τέτοια αηδία νιώθω.

  ΥΓ.:Selana, ευτυχώς που είσαι κι εσύ γιατί θα χε αραχνιάσει το "τοίχο-τοίχο" έδώ και λίγες μέρες. Αυτές τις ημέρες είμαι πολύ πιεσμένος από χρόνο και δεν προλαβαίνω να κάτσω με την ησυχία μου να γράψω...
  Ελπίζω αύριο να βρω χρόνο και ησυχία να γράψω!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Πραγματικά πρόκειται για φακέλωμα που κρύβει και τεράστια υποκρισία. Να εμπιστευτώ τη σωματική μου ακεραιότητα στον κωλογιατρό που με χειρουργεί χωρίς να χρειάζεται (έχω πρόσφατο παράδειγμα τη σύζυγο μου) γιατί περιμένει το φακελάκι, με στέλνει για μαγνητική τομογραφία (στο ιδιωτικό μαγαζάκι που όλως τυχαίως είναι και ο ίδιος μέτοχος) για να αποφανθεί ότι «τελικά δεν ήταν τίποτα», ή μου γράφει κάθε φορά και ένα νέο (ανίσχυρο) σιρόπι γιατί του αποφέρει μεγαλύτερο ποσοστό κέρδους από τη νέα εταιρεία με την οποία «συνεργάζεται».
  Έχω την εντύπωση ότι η όλη ιστορία κρύβει και μια (;) πουστιά. Αν αυτός που υπογράψει ότι αρνείται να γίνει δωρητής οργάνων, χρειαστεί κάποια στιγμή ο ίδιος μεταμόσχευση, θα τον βάλουν στη λίστα;
  Ή θα τον αρχίσουν στην παπαρολογία «τα μοσχεύματα δεν τα χαραμίζουμε σε όσους αρνούνται τη δωρεά οργάνων».
  Έλα ντε;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Μαζεστίξ από τα λίγα που γνωρίζω,αυτό το άρθρο είναι
  αποτέλεσμα συλλογικής δουλειάς.Και προφανώς οι
  συντάκτες του να είναι εξειδικευμένα άτομα.
  Ενδεχομένως η εξειδίκευση να είναι επαγγελματική.
  Στα θέματα που αφορούν στο ιατρικό κομμάτι του άρθρου
  έχουν απὀλυτο δίκιο.Στο κοινωνικό δυστυχώς και εδώ έχουν δίκιο,δεν μπορεί να συνέβαινε κάτι διαφορετικό,με δεδομένο το τεράστιο κέρδος που υπάρχει, από την πώληση των μοσχευμάτων.Είμαστε αναλώσιμοι,
  πρέπει να το πάρουμε απόφαση είτε με το καλό είτε με το
  κακό.Όσο για το πολιτικό, αυτό δεν υφίσταται ούτως ή άλλως.Ισχύει το'' δίκιο του ισχυρού'' και μόνο.

  Μαζεστίξ μην πάρεις σε παρακαλώ διαστημόπλοιο είναι κουραστικό και επικίνδυνο να γυρίζεις γύρω- γύρω απ´τη γη.
  Δεν παίρνεις καλύτερα τον Πήγασο;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Έχεις δίκιο Πέτρο Κ.
  Γνωρίζω πολύ καλά το ιατρικό κύκλωμα και πίστεψέ με
  δεν είναι λίγες οι φορές που έχω φθάσει στο παρά πέντε
  να σηκωθώ να φύγω απ¨την χώρα μου.
  Όταν μια ολόκληρη κοινωνία έχει σαπίσει, οι γιατροί θα έμεναν στο ύψος τους;;;
  Είναι θέμα τύχης η επιβίωση σ¨αυτή την χώρα.
  Αν δεν γίνει κάτι και σύντομα, είμαστε καταδικασμένοι.
  Οι κρατικές δαγκάνες δεν έχουν έλεος, κατασπαράζουν τούς αδύναμους, ενώ μπροστά στους ισχυρούς γλείφονται
  για κάνα κοκαλάκι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Καλησπέρα,

  Πρώτη φορά έριξα μια ματιά στο παρόν blog, και έπεσα στο άρθρο αυτό.
  Ο σκοταδισμός και η ηλιθιότητα. Η επαναληπτική παράθεση ανεπιβεβαίωτων πληροφοριών χωρίς καμία παραπομπή σε στοιχεία (εκτός από μία, που παραπέμπει σε... εκπομπή του BBC!). Διαστρέβλωση δεδομένων (αρχικά μαθαίνουμε ότι η Επιτροπή έχει προσδιορίσει ως υπερβολικό το κόστος συντήρησης στη ζωή ως "φυτού" ενός θύματος αυτοκινητιστικού, που είναι σε κόμα χωρίς ελπίδα ανάνηψης, και λίγες γραμμές πιο κάτω το στοιχείο αυτό παρουσιάζεται ως "η Επιτροπή λέει ότι δεν αξίζει να δίνει το κράτος λευτά για τα θύματα των τροχαίων"! Και το χειρότερο: η τραγική και σκόπιμη παραπληροφόρηση: είμαι νομικός και ξέρω πότε κάποιος θεωρείται νεκρός κατά το νόμο, και επομένως πότε θα μπορεί να γίνει αφαίρεση οργάνων. Αυτά που γράφονται περί του ότι θα εξάγονται όργανα από ζωντανούς είναι εμετικά.
  Γνωρίζει άραγε ο πεφωτισμένος συντάκτης του άρθρου, ότι όταν κάποιος χάνει τη ζωή του στο νοσοκομείο γίνεται αναγκαστικά αυτοψία; Μπορεί να φανταστεί τι θα συμβεί εάν πραγματογνώμων διορισμένος από τους συγγενείς ή τους φίλους διαπιστώσει ότι ο ασθενής πέθανε από δόλο ή αμέλεια ενός γιατρού; Γιατί δεν αναφέρεται τίποτα γι' αυτή την πλευρά της πραγματικότητας σε ένα τόσο "αντικειμενικό" και "ενημερωτικό" άρθρο;
  Αυτό που με θλίβει περισσότερο, όμως, δεν είναι το άρθρο καθαυτό, που θα 'χει γραφτεί από κάποια παραθρησκευτική οργάνωση ή από ένα σωρό αργόσχολους. Είναι το ότι κάποιοι αναγνώστες σπεύδουν να διαπιστώσουν ότι "φαίνεται ότι γράφτηκε από ειδικούς", αποδεικνύοντας αυτό που πολλοί άνθρωποι έχουν καταλάβει κάμποσο καιρό και χαλιναγωγούν τις μάζες: ότι δεν έχει σημασία τι λες, αλλά το πως το παρουσιάζεις.
  Καληνύχτα σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Ανώνυμε καλησπέρα είναι εντυπωσιακό το σχόλιό σας!!!

  Έχω όμως μια απορία, γνωρίζετε την Ελληνική Γλώσσα;
  Γιατί αν κατάλαβα καλά, αυτή δεν σας γνωρίζει.

  Ευτυχείς οι καθηγητές που σας εδίδαξαν την Νομικήν...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Χαχα, δεν περίμενα φυσικά διαφορετικού είδους απάντηση ή επιχειρηματολογία, αλλά δεν παύω να εκπλήσσομαι!
  Κρίμα. Από την άλλη βέβαια, σκέφτομαι: ποιος άλλος θα εντυπωσιαζόταν και θα πειθόταν από ένα τέτοιο άρθρο όπως το παρατεθέν; Μόνο κάποιος που μιλάει και εκφράζεται όπως εσείς, κάνοντας τον κόπο να γράψει 4 γραμμές που δεν προσθέτουν απολύτως τίποτα στη συζήτηση και δεν περιέχουν καμία πληροφορία ή επιχείρημα (παρά μόνο μία κωμική απόπειρα προσβολής παράλληλα με - ειρωνικά - τρία λάθη γραμματικής!). Καταπληκτικό το πόσοι πολλοί είστε εκεί έξω :)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Αγαπητέ ανώνυμε αναγνώστη, είναι σεβαστή η διαφωνία σου με τα γραφόμενα σε ένα άρθρο ή και σε όλα τα άρθρα του blog, αν διάβασες κάποια απ αυτά.
  Δεν είμαστε υποχρεωμένοι όλοι να συμφωνούμε σε όλα.
  Αλλά υπάρχει μεγάλη απόσταση μεταξύ της διαφωνίας με την οπτική ενός άρθρου και του αφορισμού του με χαρακτηρισμούς, όπως ¨σκοταδισμός και ηλιθιότητα".
  Αλλά ο σκοταδισμός σημαίνει δαιμονοποίηση της άλλης άποψης και είναι προφανές ποιος δαιμονοποιεί.
  Ως προς το περιεχόμενο τώρα, απ τη στιγμή που η μεταμόσχευση προυποθέτει προέλευση των οργάνων από ζωντανούς οργανισμούς, η εφαρμογή της μεταμόσχευσης γίνεται αυτομάτως ένα ον με δυο κεφάλια. Το ένα σωτήριο και το άλλο δαιμονικό.
  Όλα εξαρτώνται από τη χρήση της. Δηλαδή από τους γιατρούς κι το δηνόσιο,
  Οπότε... σώθηκες!
  Εκτός αν εκτιμάς του Έλληνες γιατρούς κλπ οι οποίοι είναι φυσικα αδιάβλητοι.
  Αν εμπιστεύεσαι το σύστημα που λειτουργεί στην Ελλάδα, τότε ΟΚ. Ίσως κι αν είσαι από εκείνους τους επαγγελματίες καθησυχαστές.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Κύριε Μαζεστίξ καλημέρα,
  Είναι σαφές ότι δεν είναι υποχρεωτικό να συμφωνούμε όλοι σε όλα, αλλά αντιθέτως είναι βαρετό. Σκοπός και πλεονέκτημα των blogs είναι ακριβώς η δυνατότητα πολλαπλών τοποθετήσεων επί απόψεων, και διάλογος μεταξύ των συμμετεχόντων.
  Επομένως, ο καθένας μπορεί να έχει όποια άποψη θέλει επί μία θέσης, επί ενός άρθρου, όπως έκανα κι εγώ. Το να βαφτίσετε τη θέση μου "αφορισμό" δεν μου στερεί το δικαίωμά μου να την έχω. Την αποψή μου μπορείτε κι εσείς με τη σειρά σας να την κρίνετε.
  Ωστόσο, η κρίση επί μίας θέσεως δεν μπορεί να λάβει χώρα όσον αφορά το ποιος την εκφράζει ή το εάν έχει δικαίωμα να την εκφράζει ή το πόσο "αυστηρή" είναι. Η κρίση μπορεί να έχει κύρος όταν βασίζεται σε επιχειρήματα.
  Όπως είπα και στο πρώτο μου σχόλιο, το άρθρο δεν παραπέμπει σε κανένα επιστημονικό στοιχείο, κανένα site, βιβλίο ή άρθρο, κανένα link για τις στατιστικές ή τις δηλώσεις που επικαλείται. Επίσης, βάζει πολλά θέματα "στο ίδιο καζάνι", τα διαστρέφει, και τα χρησιμοποιεί με διαφορετικό τρόπο σε διαφορετικά σημεία. Εκεί βασίζεται η κριτική μου, και δεν μπορεί να θεωρηθεί "αφορισμός". Φυσικά μπορείτε να τη βλέπετε έτσι, δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό.
  Θέσατε και θέματα ουσίας, όπως είδα με μεγάλη μου χαρά, στα οποία θα επανέλθω το συντομότερο γιατί θέλουν χρόνο να απαντηθούν τεκμηριωμένα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Καλησπέρα!
  Δε σχολίασα την αυστηρότητα της κρίσης, αλλά τους χαρακτηρισμούς.
  Εδώ προφανώς δεν είναι ένα επιστημονικό περιοδικό, ούτως ώστε να περιέχει δοκίμια με τα τεκμήρια των ερευνών διαθέσιμα και με υπογραφή του Dr Who...
  Ένα blog ανταλλαγής απόψεων είναι.
  Και το άρθρο εξετάζει το θεμα κοινωνικά και πολιτικά. Πολιτικά με την ευρύτερη έννοια του όρου.
  Και το σκεπτικό του άρθρου είναι για μένα πολύ ενδιαφέρον.
  Και οι συλλογισμοί του, για μένα, έγκυροι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Επίσης τα όσα γίνονται στον κόσμο και στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια δικαιολογούν απολύτως την καχυποψία μας ως προς την εφαρμογή της μεταμόσχευσης.
  Στην ουσία η δωρεά οργάνων έχει μεταβληθεί σε αγορά οργάνων και ακόμη χειρότερα σε κλοπή οργάνων.
  Και αυτό δε νομίζω ότι χρειάζεται επιστημονικά τεκμήρια. Το γνωρίζουμε λίγο-πολύ όλοι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Καλησπέρα ξανά,

  Το κατάλαβα ότι δεν πρόκειται για επιστημονικό blog, ούτε χρειάζεται να είναι. Συζητήσεις επί ειδήσεων, ανακαλύψεων και επιστημονικών θεωριών μπορούν να γίνονται από οποιονδήποτε και οπουδήποτε, σε κάποιο καφέ / σπίτι / τηλεφωνικά / μέσω blog. Και ακριβώς επειδή εμείς τώρα συζητάμε επί ενός άρθρου σε ένα τέτοιο περιβάλλον, βεβαίως και δεν χρειάζεται να ερχόμαστε ο καθένας με τρία βιβλία και πέντε περιοδικά παραμάσχαλα, τεκμηριώνοντας σχολαστικά το κάθε μας επιχείρημα.
  Το άρθρο όμως, επί του οποίου συζητάμε, είναι μία τελείως διαφορετική περίπτωση. Το άρθρο αυτό προβάλλεται ως επιστημονικό, ως ένα πόνημα ειδικών, δημιουργώντας αμέσως αφενός ένα "κύρος" (που οδήγησε το/η φίλο/η μας Selana να πει ότι έχει γραφεί από ειδικούς, και εσάς να το θεωρήσετε άξιο να το τοποθετήσετε στο blog σας), και αφετέρου φυσικά ένα ενδιαφέρον αντικείμενο για συζήτηση. Και εδώ ακριβώς έγκειται και η παγίδα που δημιουργεί το internet και η ανώνυμη διάχυση της "πληροφορορίας". Όταν κάποιος γράφει ένα κείμενο που δεν περιέχει απλά μία άποψη, αλλά περιβάλλεται από επιστημονίζοντα στοιχεία και δεδομένα, τα οποία όμως τεχνιέντως δεν περιέχουν καμία πηγή, τότε είναι προφανές ότι θέλει μάλλον να ενδύσει την άποψή του με επιστημονικό κύρος, παρά να γνωστοποιήσει όντως πληροφορίες.
  Οι συντάκτες του άρθρου λοιπόν δεν το συνέταξαν για να το στείλουν σε ένα blog "μη επιστημονικό", όπως λέτε, και άρα δεν χρειάζεται να τεκμηριώνουν ο,τιδήποτε. Το έγραψαν για να κυκλοφορήσει όσο περισσότερο γίνεται, και αφορά ένα ζήτημα εξαιρετικά σημαντικό για την καθημερινή ζωή ημών και χιλιάδων συνανθρώπων μας. Εάν όντως περιλαμβάνει αληθινά στοιχεία και βάσιμη κριτική για το νομοσχέδιο (το οποίο δεν βρίσκεται καν στη δημοσιότητα, κατά συνέπεια απορώ που το βρήκαν και το σχολίασαν κιόλας), τότε πρέπει τα στοιχεία αυτά να τα θεμελιώνει και να μας επιτρέπει να τα ελέγξουμε κιόλας. Ειδάλλως είναι ένα ακόμη κείμενο, όπως τα χιλιάδες που κυκλοφορούν για το 2012, το 666 πάνω στις ηλεκτρονικές ταυτότητες και τις φοροκάρτες, την παγκόσμια συνομωσία του σιονισμού, τον ερχομό των "Ελ", και τη χρεωκοπία της χώρας που θα λάμβανε χώρα στις 25 Μαρτίου (παρεμπιπτόντως ο φανοποιός από την Κρήτη που έγραψε το τελευταίο παρουσιαζόταν ως τραπεζικό στέλεχος με γνώσεις, και το κείμενό του είχε επίσης τρικυμία στοιχείων ασύνδετων και ατεκμηρίωτων όπως το εδώ παρατεθέν).
  Ελπίζω να κατέστησα σαφές το γιατί περιμένω από ένα άρθρο, το οποίο παρατίθεται για σχολιασμό, επί του οποίου συζητάμε, και το οποίο παρουσιάζεται ως "επιστημονικό" να περιέχει τα minimum ενός έγκυρου άρθρου με σεβασμό στον αναγνώστη. Παρόμοια υποχρέωση φυσικά και δεν έχουμε εμείς που συζητάμε, εκτός αν επικαλεστούμε κι εμείς τέτοια δεδομένα.
  Αν ξέρατε πόσα παρόμοια κείμενα έχουν γραφτεί για να αποθαρρύνουν κόσμο απ' το να γίνει εθελοντής αιμοδότης...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Επαναλαμβάνω ότι ο συλλογισμός του άρθρου εμένα με κάλυψε.
  Έτσι κι αλλιώς ακόμη και επιστημονικά τεκμήρια να παρουσίαζε ο αρθρογράφος, δε θα μπορούσαμε να κρίνουμε αν και κατά πόσο στέκουν.
  Διότι πόσες κι πόσες έρευνες, δήθεν τεκμηριωμένες επιστημονικά κυκολοφορούν;
  Κιτο παραπάνω άρθρο απλώς με αφορμή ένα σχεδιαζόμενο νομόσχέδιο, έκανε μια τοποθέτηση.
  Και το νομοσχέδιο δεν απέχει πολύ από τα υπόλοιπα νομοσχέδια που περνούν τα τελευταία χρόνια από Βρυξέλλες, Ουάσινγκτων.
  Αν πριν 3 χρόνια ερχόταν κάποιος και μου έλεγε ότι ετοιμάζεται νόμος που θα απαγορεύει την κατανάλωση και διακίνηση τροφίμων από τον κήπο μας, τότ θα τον έβγαζα τρελό και συνωμοσιολόγο.
  Να όμως που ψηφίστηκε ήδη στην Αμερική και ετοιμάζεται να ρθει και κατά Ευρώπη μεριά. Τέρμα στα κοτέτσια, τέρμα στα φρέσκα αυγά στο χωριό, ττέρμα στα φασολάκια της γειτόνισσας, στο μέλι του ξαδερφου κλπ.
  Όλα θα πρέπει να είναι με ετικέτα και να εχουν περάσει από τα επίσημα χημεία του Κράτους.
  Όσο για την παραπληροφόρηση από τα blogs, έχεις απόλυτο δίκιο. Γράφει ο καθενας τη μαλ..ία του και την δημοσιοποιεί και τρομοκρατεί εντέχνως ή ακθησυχάζει εντέχνως τον κόσμο.
  Αλλάγι αυτό υπάρχει το κριτήριό μας , ως προς το τι αξίζει προσοχής.
  Το άρθρο εκείνο για την χρεωκοπία της 25ης Μαρτίου είχε υποπέσει και στη δική μυο αντίληψη και μάλιστα σε κάποιο blog εκεί που όλοι είχαν αρχίσει τα Λιακοπουλέικα, τους έλεγα να μην τρώνε αμάσητη τροφή και να μη θεωρούν δεδομένο κάτι το οποίο αναφέρει κάποιος ως πληροφορία. Κάποιος που παρουσιάζεται ως κάτι, δε σημαίνει ότι είναι αυτό το κάτι που αναφέρει.
  Το κριτήριό μου λοιπόν λειτούργησε αποτρεπτικά ως προς τη αναδημοσίευση εκείνου του κειμένου, σε αντίθεση με τα περισσότερα blogs που το αναδημοσίευσαν.
  Το άρθρο που αναδημοσίευσε η Selana δεν έχει κάποια σχέση με τα Λιακοπουλέικα που προείπαμε.
  Είναι μια κοινωνικοπολιτική τοποθέτηση, δεν προσφέρει πληροφορίες "από μέσα" και δεν διεκδικεί το αλάθητο του Πάπα.
  Όπως κάθε ανάλυση παρουσιαζει μια επιχειρηματολογία με την οποία είτε συμφωνεί κανείς είτε διαφωνεί.

  Και το ότι υπάρχουν αστείες θεωρίες συνωμοσίας δε σημαίνει ότι δεν υπάρχουν συνωμοσίες.
  Το ότι υπάρχουν κάποιες αστείες θεωρίες που ζουν από το φόβο της ηλεκτρονικής κάρτας του πολίτη και από τη δαιμονοποίηση του Σιωνισμού για τα πάντα, δε σημαίνει ότι δεν υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και παρακολούθησης με την ηλεκτρονική κάρτα και τα τσιπάκια και αυτές τις αηδίες, όπως δε σημαίνει ότι δνε υπάρχει Σιωνισμός, ύποπτες αδελφότητες, που χαράσσουν πολιτικές (Μασωνία κλπ) και πολλά-πολλά πουδεν ξέρουμε και κρύβονται πίσω από Λέσχες Μπίλντεμπεργκ κλπ.
  Απλά οι Συνωμοσιολόγοι το πάνε αλλού το πράγμα και οι υπόλοιποι το εξετάζουμε λίγο παραπέρα το θέμα και τελικα τι μπορεί να σημαίνουν όλα αυτά και σε ποιο βαθμό μπορεί να επηρεάζουν τη ζωή μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Ανώνυμε/η καταλαβαίνω την ανάγκη σου για τεκμηριωμένη
  πληροφόρηση.Και σαν νομομαθής που είσαι, σου είναι απαραίτητη μια πιο σφαιρική πληροφόρηση και αντίληψη
  των πραγμάτων,για να μπορέσεις να σχηματίσεις άποψη.
  Μάθε λοιπόν ότι το συγκεκριμένο άρθρο έχει γραφεί απὀ μια ομάδα ανθρώπων που και γνώση έχουν και άποψη.
  Δύο εξ᾽αυτών είναι γιατροί και φίλοι μου.
  Ελπίζω, να καταλαβαίνεις, ότι οι άνθρωποι έγραψαν ένα κείμενο, κατανοητό που να απευθύνεται στον πολύ κόσμο
  και όχι κείμενο για παρουσίαση σε συνέδριο.
  Το λάθος τους είναι ότι, δεν σκέφθηκαν, μες τον πολύ κόσμο, θα υπήρχαν και οι απαιτητικοί διανοούμενοι
  με τις ασίγαστες πνευματικές ανησυχίες και την ανάγκη για τεκμηρίωση...
  Όσο για το σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή,
  πληροφοριακά σου γράφω, κυκλοφορεί εκτός από το ίντερνετ και σε όλα τα ΜΜΕ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Ξἐχασα Ανώνυμε/η να σου υπενθυμίσω ότι είναι
  άκρατος φασισμός,οι πολίτες της χώρας μας να είναι ὀλοι
  εκ προοιμίου '' δότες οργάνων '',με την αρωγή του σάπιου κράτους μας φυσικά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Αντιλαμβάνομαι ότι ο όρος "φασισμός" χρησιμοποιείται τόσο συχνά πια από τη γενιά μας, που δεν έζησε καμία μορφή αυτού και έτσι είναι αποκομμένη τελείως από το πραγματικό του νόημα, που έχει απεκδυθεί πλέον του πραγματικού του περιεχομένου.
  Ενδιαφέρον όμως αυτό που λες Selana, γιατί το είπε και ο Μαζεστίξ και θα ήθελα να το διατυπώσω σαν διαφωνία.
  Ειδικότερα, δεν αντιλαμβάνομαι γιατί μας εξοργίζει τόσο πολύ το ότι "εκ προοιμίου" κρινόμαστε ως δότες οργάνων.
  Ας δούμε τα πράγματα ως έχουν. Στην ΕΕ είμαστε στη χαμηλότερη θέση δωρεάς οργάνων. Αυτό συμβαίνει μάλλον λόγω θρησκοληπτικών πεποιθήσεων ή καχυποψίας απέναντι στην τεχνολογία, και όχι επειδή είμαστε "κακοί άνθρωποι". Γεγονός παραμένει πάντως ότι εκατοντάδες συνάνθρωποί μας παθαίνουν επειδή κανείς δεν θέλει να δωρίσει ένα νεφρό ή το συκώτι ενός συγγενή του, ο οποίος είναι κλινικά νεκρός, παρότι δεν θ' αλλάξει αυτό σε τίποτα την εξέλιξη της κατάστασής του. Υπάρχουν επίσης πολλές περιπτώσεις που οι συγγενείς ή και ο ίδιος ο ασθενής θα ήταν διατεθειμένος να προβεί σε μία σωτήρια για ένα συνάνθρωπό του πράξη, αλλά φυσικά δεν είναι λογικό να περιμένουμε από ένα μελλοθάνατο ή ένα συγγενή του να συζητήσει θέμα δωρεάς οργάνων, σε μία τέτοια μαύρη γι' αυτόν στιγμή. Και έτσι, λόγω των παραπάνω, χάνονται ανθρώπινες ζωές που θα μπορούσαν να σωθούν χωρίς κανένα κόστος. Αντιλαμβάνομαι ότι ούτε εγώ, ούτε κανείς εκ των παρόντων έχει τέτοια περίπτωση στο κοντινό του περιβάλλον, αλλά ας προσπαθήσουμε να έρθουμε στη θέση αυτών που μετράνε μήνες ζωής και το μόσχευμα δεν εμφανίζεται στο ταχυδρομείο...
  Κατόπιν λοιπόν όλων αυτών, έρχεται ο νομοθέτης και σου λέει: "Όλα μένουν ίδια. Δεν αλλάζω τίποτα. Και πάλι εσύ θα αποφασίζεις να (μη) δωρίσεις όργανο, και πάλι οι συγγενείς θα έχουν τον τελευταίο λόγο, και πάλι θα πεθαίνουν κατά εκατοντάδες οι συνάνθρωποί μας επειδή τη στιγμή του θανάτου δεν είσαι σε διάθεση να το συζητήσεις. Θα σε επιβαρύνω μόνο με ένα πράγμα. Ένα. Αφού συμπληρώσεις τα 18 σου, να αφιερώσεις ένα μισάωρο μίας μέρας όλης της υπόλοιπης ζωής σου, για να πας εν πλήρει συνειδήσει και να συμπληρώσεις ένα χαρτί που θα λέει ότι δεν γουστάρεις να θίξουμε το ζήτημα ποτέ, ό,τι κι αν συμβεί, όποιος κι αν έχει ανάγκη όργανό σου ενώ εσύ πεθαίνεις".
  Μισή ώρα.
  Μίας μέρας μίας ζωής.
  Εξέγερση! Συνωμοσία! "Φασισμός" αναφωνεί η Selana.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Για σταθείτε ρε παιδιά. Δηλαδή τι ακριβώς άλλαξε; Το ότι θα πρέπει να υπογράψουμε κάποια στιγμή στη ζωή μας ένα χαρτί; Και αυτό το μισάωρο που θα χάσουμε είναι σημαντικότερο από τη ζωή ενός ανθρώπου;
  Δεν νομίζω. Κάτι άλλο παίζει εδώ. Η βαρεμάρα μας. Η ραθυμία μας. Ο ωχαδερφισμός μας. Το γεγονός ότι, όταν συζητάμε μεγάλα και τρανά θέματα όπως η ευθανασία, η έκτρωση και η δωρεά οργάνων, όλοι είμαστε φιλάνθρωποι και προοδευτικοί. Όταν όμως πρέπει να ξεβολευτούμε, έστω και μισή ώρα από ολόκληρη της ζωής μας, όλα αυτά πάνε περίπατο. Και αποκαλύπτεται φυσικά και το τι πραγματικά πιστεύουμε. "Τι; Να μου βγάλουν το νεφρό μισή ώρα πριν τραβήξουν την πρίζα, και να το δώσουν για να σωθεί ένας άλλος; Δεν τρελάθηκα, θα πάω να υπογράψω τη δήλωση στα μούτρα τους".
  Όσο κι αν προσπαθήσει κανείς να περιβάλει τα παραπάνω με ιατρική ορολογία και θεωρίες συνωμοσίας περί "κακών γιατρών", η ουσία παραμένει η ίδια. Είμαστε δειλοί, και βλέπουμε παντού φασίστες.
  Όσο για τους γιατρούς που είναι εν δυνάμει λαθρέμποροι οργάνων, που είναι έτοιμοι να στείλουν έναν άνθρωπο "στα θυμαράκια" μία ώρα αρχύτερα, και που φυσικά δεν θα συλληφθούν ποτέ (παρά τις αυτοψίες, την έρευνα κλπ), δεν έχω παρά να διερρωτηθώ: αυτοί οι λίγοι, που σίγουρα υπάρχουν, θα είναι ο λόγος που ακόμη μία φορά δεν θ' αλλάξει τίποτα; Οι λίγοι θα είναι πάλι ο λόγος που θα δικαιολογήσουμε το status quo, το οποίο όμως με επιμέλεια κατακρίνουμε όλο το υπόλοιπο έτος; Πόσο Ελληνάρες είμαστε πια; Οι λίγοι "κακοί" θα υπάρχουν παντού και πάντα. Το ερώτημα είναι ένα: θα συνιστούν λόγο ακινησίας ή κίνητρο να αντιμετωπιστούν;
  Τέλος, με θλίβει πραγματικά να ακούω ότι γιατροί, ταγμένοι και ορκισμένοι να σώζουν ζωές, γράφουν τέτοια κείμενα. Δεν με εκπλήσσει, αλλά με θλίβει. Ευτυχώς δεν είναι όλοι έτσι. Υπάρχουν και οι άλλοι, που δεν κυνηγούν μάγισσες. Αλλά ξέρω, εκείνοι είναι οι λαθρέμποροι...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αυτό που "παίζει" είναι το ότι το κράτος όχι μόνο πέρασε το νομοσχέδιο στα μουλοχτά, όχι μόνο δεν υπίρξε επαρκής ενιμέροση των πολιτών για την νέα νομοθεσεία αλλά απο πότε θεορίτε η σιωπή συναίνεση? Θελουμε περισσότερους δωριτές; (ΟΧΙ ΔΟΤΕΣ) Να φτιάξουν την παιδεία όστε να παρακινεί τον πολίτη να γίνετε δωριτής συνιδιτά αντι να προσπαθούν να μας πάρουν τα οργανα χωρίς να ξέρουμε η πλεονοτητα μας ότι μας εχουν πουλίσει για χασζποκρέας.

   Διαγραφή
 20. Ανώνυμοι/ες,είμαστε εν δυνάμει όλοι, δότες οργάνων.
  Δεν το επιλέξαμε εμείς αλλά μας το επιβάλλει το Φασιστικό και ανάλγητο κράτος στο οποίο ζούμε .
  Απ῾την στιγμή που μου αφαιρεί την δυνατότητα να επιλέξω
  και με υποχρεώνει να κάνω κάτι χωρίς καν να ζητήσει την γνώμη μου, λειτουργεί ανάλγητα και φασιστικά.
  Ο φασισμός,ο ναζισμός και η δικτατορία αποτελούν μορφές
  ολοκληρωτικών συστημάτων που συνδέονται με την Βία.
  ¨Έχω την αίσθηση ότι με αυτά που γράφετε μάλλον δεν έχετε συναίσθηση της πραγματικότητας.
  Επίσης από όσα γράφετε μου δίνετε την εντύπωση ότι δεν έχετε διαβάσει το άρθρο ή δεν το έχετε κατανοήσει.
  Ενδεχομένως να είναι ανεπαρκές για την ευφυΐα σας...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. Selana το ότι κάθε δεύτερο μήνυμά σου καταφεύγεις σε παιδιάστικες απόπειρες προσβολής δείχνει πολλά μάλλον για τη δική σου ευφυία, όσα τουλάχιστον δεν έχει δείξει η συχνή χρήση μεγαλόστομων και ξύλινων όρων, των οποίων το νόημα αγνοείς αλλά παπαγαλίζεις αντιγράφοντας ανθρώπους / πρότυπα που λατρεύεις. Ή απλά δείχνει ότι είσαι όντως 14 χρονών, δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω. Στην τελευταία περίπτωση ζητώ συγνώμη.
  Επί της ουσίας, θα ήθελα να μου εξηγήσεις πως σου "αφαιρείται η δυνατότητα να επιλέξεις", και πως "σε υποχρεώνει το ανάληγτο φασιστικό κράτος να κάνεις κάτι" (!?!), όταν μπορείς σε μισή ώρα και με μία αιτησούλα (από τις εκατοντάδες που κάνεις κάθε χρόνο) να δηλώσεις ότι δεν επιθυμείς να γίνεις δότρια. Εδώ μιλάμε για σωτηρία ανθρώπινων ζωών, και εσένα σε ενοχλεί το ότι θα πρέπει να σηκωθείς από τον καναπέ σου για να υπογράψεις τη δήλωση, η οποία θα λέει ότι προτιμάς τα όργανά σου να σαπίσουν αντί να σώσουν μία ζωή; Στενάχωρο...
  Αν έχετε αποθέματα θλίψης, οργής και απελπισίας, κατανοώ ότι το "κράτος" και γενικότερα ανώνυμες και απρόσωπες έννοιες / πασπαρτού είναι εύκολοι σάκοι του μποξ, ακόμη και αν χρειαστεί να διαστρεβλωθεί η πραγματικότητα για να ταιριάξουν στους ορισμούς μας. Το ενδιαφέρον σε τέτοιες περιπτώσεις συζητήσεων, και "ανοίγματος των χαρτιών" από τους διαφωνούντες, είναι το ότι αποκαλύπτεται πως το ζήτημα είναι τελικά ανθρώπινο και προσωπικό, και όχι πολιτικό (φασιστικό!) και κρατικό (ανάλγητο). Το ζήτημα είμαστε εμείς, η θέση που παίρνουμε απέναντι στη ζωή και τους συνανθρώπους μας, η αξία που δίνουμε στο χρόνο και την ελευθερία επιλογής μας, και - πάνω απ' όλα - οι εξηγήσεις που δίνουμε στον εαυτό μας και στους άλλους για όλα τα παραπάνω. Βάρος και πόνος η προσωπική ευθύνη, γι' αυτό και προτιμούμε ενίοτε να πείθουμε τους εαυτούς μας ότι μας τη στερούν άλλοι, κακοί, και γι' αυτό (δεν) κάνουμε ό,τι (δεν) κάνουμε.

  Υ.Γ. Ένας "Ανώνυμος" παραμένω, απλά δεν χωρούσε σε ένα μήνυμα το κείμενό μου :)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. Θα ήθελα, επίσης, Selana, να σε παρακαλέσω να μου στείλεις το link του νομοσχεδίου (που δεν έχει κατατεθεί ακόμη στη Βουλή όπως λες). Μου απαντάς ότι είναι παντού στο internet και στα ΜΜΕ, αλλά δεν το βρίσκω πουθενά. Μπορείς να με βοηθήσεις σε παρακαλώ;
  Θα με ενδιέφερε να το δω και ο ίδιος για να έχω άποψη, να δω τι έκρινε η ομάδα που έγραψε το άρθρο που συζητάμε, και να αντιληφθώ και τη δική σου κριτική, που είμαι βέβαιος ότι την ασκείς αφού το έχεις διαβάσει.
  Στείλε μου απλά το link όπου το βρήκες κι εσύ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. Και να ρωτήσω και κάτι τελευταίο τους αναγνώστες του συγκεκριμένου thread, όχι μόνο το Μαζεστίξ και τη Selana: έχει κάνει σε κανέναν άλλο εντύπωση το γεγονός ότι το κείμενο είναι ανυπόγραφο;
  Δηλαδή έχουμε μία ομάδα ειδικών, όπως είπε η Selana και δεν έχουμε κανένα λόγο να το αμφισβητήσουμε, εκ των οποίων μάλιστα δύο είναι γιατροί. Είναι γνώστες του αντικειμένου, κάνουν μία μελέτη επιστημονική και κοινωνική, και γράφουν ένα κείμενο κατανοητό στον πολύ κόσμο και με σημαντικά στοιχεία, που θα βοηθήσουν τους αναγνώστες να πάρουν σωστή θέση απέναντι στο ζήτημα.
  Γιατί δεν βάζουν τα ονόματά τους, όπως κάνουν όλοι σε παρόμοιες καταστάσεις; Γιατί σαμποτάρουν από μόνοι τους την προσπάθεια που κάνουν, δίνοντας τροφή σε όποιον βγει και πει ότι πρόκειται για μπουρδολογίες (εξ ου και ανυπόγραφες);
  Γιατί δεν παρέχουν τη δυνατότητα σε όποιον επιθυμεί να επικοινωνήσει μαζί τους, και να τους ρωτήσει περισσότερα; (ίσως και κάποιος δημοσιογράφος).
  Μαντεύω ποια θα είναι η απάντηση της Selana (φοβούνται για τη ζωή τους λόγω των αποκαλύψεων που κάνουν; τους απειλούν οι έμποροι οργάνων ότι θα τους κλείσουν το στόμα;), αλλά θα ήθελα να ακούσω και τους άλλους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. Λοιπόν είναι σχέδιο νόμου έχει κατατεθεί στην βουλή για συζήτηση
  και ψήφιση.
  Είναι δημόσιο έγγραφο δεν είναι απόρρητο αν καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό.Δημοσιεύτηκε στο Ποντίκι και στην Ελευθεροτυπία,στις 31 /3και 1/4.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. Μα καλά, έχει κατατεθεί στη βουλή για συζήτηση και ψήφιση και δεν υπάρχει καν στο opengov ή στο site της Βουλής (http://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Katatethenta-Nomosxedia);
  Ξέρω, ξέρω, μας το κρύβουν. Τουλάχιστον μπορείς να μου δώσεις το link στο οποίο εσύ το είδες;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. Το διάβασα στην Ελευθεροτυπία της Παρασκευής.
  Αν θέλεις μπες στο site ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ το ίδιο θέμα το σχολιάζει ο Γιώργος Δελαστίκ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. Κατάλαβα, οι πηγές μας δηλαδή είναι κάποιοι άλλοι, που έχουν πει κάτι άλλο, χωρίς κι αυτοί πάλι να έχουν στα χέρια τους αυτό που κρίνουν. Και τις αναπαράγουμε.
  Και συζητάμε επί ενός νομοσχεδίου, το οποίο δεν έχουμε δει ποτέ. Ούτε ένα άρθρο του. Ούτε καν τα επίμαχα.
  Δεν έχω πρόβλημα να το κάνουμε αυτό εμείς εδώ, σε στυλ συζήτησης καφενείου. Αυτό που με ανησυχεί, είναι ότι τελικώς οι αρθρογράφοι της μελέτης που σχολιάζουμε έκαναν μία ολόκληρη πραγματεία επί ενός νομοσχεδίου που κανείς από αυτούς δεν έκανε τον κόπο να διαβάσει. Μάλλον κι αυτοί σε άλλους στηρίχτηκαν. Κλασικό ελληνικό στυλ κριτικής και "διατύπωσης απόψεων". Σύντομα άπειρα παπαγαλάκια θα παπαγαλίζουν 2-3 απόψεις, που θα έχουν αναπαραχθεί talle qualle με άλλα ονόματα, όλες στηριζόμενες σε μεγαλόστους όρους και κανένα στοιχείο (ούτε καν... αυτά που κρίνουν!)
  Χάρηκα για τη συζήτηση που είχαμε, και σας αποχαιρετώ με μία συμβουλή, την οποία μπορείτε απλά να τη ρίξετε στον κάλαθο των αχρήστων: μην αναπαράγετε, αλλά πηγαίνετε στην πηγή. Δόξα τω θεώ, όσο "φασιστικό" και "ανάλγητο" κι αν είναι το κράτος που ζούμε, όσο κι αν αναζητά να μας "αναγκάζει σε επιλογές", θα μπορέσετε να βρείτε εύκολα τους κανόνες που ορίζουν τις ζωές μας. Κάντε το. Μην στηρίζετε σε όσα γράφουν άλλοι, μην τα αναπαράγετε και τα υιοθετείτε περιβάλλοντάς τα με ιδεολογία, γιατί θα βρεθείτε επανειλημμένως σε άβολη θέση. Ειδικά όταν πρόκειται για θέματα όπως οι ζωές κάποιων συνανθρώπων μας ή η υπόληψη κάποιων άλλων.
  Εν προκειμένω, σχολιάζουμε και κατακρίνουμε ένα νομοσχέδιο, χωρίς να ξέρουμε ούτε το πως θα ορίζει το "μόσχευμα", ούτε τον "ζωντανό", ούτε τον "πεθαμένο", ούτε τις εξαιρέσεις και τις ρήτρες προστασίας που θα περιέχει, ούτε τη διαδικασία κατάθεσης της απόφασης να μην δωρηθούν ποτέ όργανα, ούτε καν... υπό ποια μορφή τελικά θα ψηφιστεί! Και υπάρχουν κάποιοι "ειδικοί" και μορφωμένοι, οι οποίοι ήδη έγραψαν μία επιστημονική πραγματεία επ' αυτού για να αποκαλύψουν το μέγεθος του φασισμού που μας απειλεί, χωρίς καν να υπάρχει σε μία οριστική μορφή!
  Αλλά και εμείς... Το συζητάμε λες και το διαβάσαμε πριν πέντε λεπτά, λες και ήδη το κατέχουμε και το κατανοούμε. Τόση άνεση μας δίνουν αυτοί που μιλάνε γι' αυτό, πάλι χωρίς να το γνωρίζουν.
  Και κάπως έτσι επανερχόμαστε στο αρχικό μου post.
  Καληνύχτα σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. Γιατί αλήθεια δεν ψάχνεις τις εφημερίδες που σου είπα;;;

  Πάλι καλά που δεν μας ζήτησες να σε δοξάσουμε!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. Θέλω απλώς να υπενθυμίσω ότι δεν είμαστε υποχρεωμένοι για καθετί που λέμε να κουβαλάμε μαζί μας και το φάκελο με τα τεκμήρια.
  Οι περισσότεροι από εμάς ισχυριζόμαστε ότι η πλειονότητα των υπουργών έχει ακτακλέψει τα ταμεία και έχουν κάνει τεράστιες περιουσίες.
  Αλλά απόδειξη γι αυτό δεν υπάρχει. Ούτε σχετικό link, ούτε σχετική δικογραφία ούτε τίποτα. Βλέπουμε , ακούμε, κρίνουμε.
  Οι περισσότεροι από εμάς πιστεύουν ότι η επίθεση στους δίδυμους πύργους στη Νέα Υόρκη έγινε με τη σφραγίδα της ίδιας της κυβέρνησης των ΗΠΑ.
  Αλλά ούτε γι αυτό υπάρχει απόδειξη. Σημαίνει ότι δεν ισχύει;
  Οι περισσότεροι πιστεύουμε ότι ο Μητσοτάκης ηταν δωσίλογος επί Κατοχής, αλλά απόδειξη με σχετικό έγγραφο δεν υπάρχει. Σημαίνει ότι δεν ισχύει;
  Οι περισσότεροι πιστεύουμε ότι υπάρχει "παράγκα" στο ποδόσφαιρο. Αλλά χαρτιά, βίντεο που να αποδεικνύουν κάτι τέτοιο δεν υπάρχουν! Ούτε αυτό ισχύει;
  Υπάρχουν ενδείξεις ότι πολυ τακτικά περνούν αεροπλάνα που ψεκάζουν μυστηριωδώς την ατμόσφαιρα με αδιευκρίνιστες ουσίες. Κάποιο χαρτί, κάποιο τεκμήριο δεν υπάρχει. Αλλά δε σημαίνει αυτοδικαίως ότι δεν ισχύει και ότι πρέπει να παύσει κάθε σχετική συζήτηση.
  Και το σώμα του "μικρού Άλεξ" δεν βρέθηκε ποτέ. Αυτό σημαίνει ότι δε δολοφονήθηκε; Είναι φανερό και είναι προφανείς και οι δολοφόνοι, αλλά δεν υπάρχουν οι κατάλληλες αποδείξεις για να καταδικαστούν οι ένοχοι.
  Και τα δικαστήρια πολλές φορές δεν κλείνουν στη φυλακή κάποιον που είναι φανερό ότι έχει διαπράξει κάποιο έγκλημα και έτσι "αθωώνεται λόγω αμφιβολιών". Αυτό βέβαια δε σημαίνει ότι δεν διέπραξε το έγκλημα, αλλά απλώς ότι δε βρέθηκαν τα πειστήρια του εγκλήματος.

  Επομένως είναι πολύ πιο χρήσιμη η συζήτηση περί της ορθότητας της θεωρίας περί εν δυνάμει δωρητών οργάνων κλπ, παρά για την εξακρίβωση της προέλευσης του δημοσιεύματος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 30. Μαζεστίξ σε ευχαριστώ πολύ.
  Έχεις απόλυτο δίκιο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 31. Κυριε δικηγορε,κατανοω οτι υπαρχουν ανθρωποι που ψαχνουν τα παντα..καθε λεπτομερεια,καθε λεξη για να 'αποδειξουν΄οτι ο αλλος ειναι ελεφαντας και αυτοι 'θηριοδαμαστες'..

  σαν αναγνωστης κ σχολιαστης θελω να σου πω πως εαν εισαι κατοικος της ελλαδας,εαν εχεις βιωσει στο πετσι σου το Ε.Σ.Υ. και την αναλγησια του πασοκικου κρατους(κ συχνα-πυκνα παρακρατους) δεν θα επρεπε να σε παραξενευει το αρθρο..

  Δεν ξερω αν εχει κατατεθει το ν/ς αλλα ξερω οτι για να το 'προωθουν' τα πασοκοκαφρικα ΜΜΕ,τοτε ειναι στην τελικη ευθεια(αν δεν εχει ηδη κατατεθει)..

  Εχω συγγενεις α'βαθμου που εξασκουν το επαγγελμα του ιατρου..Σε μια συντομη συζητηση που ειχαμε προχθες,παραδεχθηκαν οτι ειναι ενα - ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ- φασιστικο μετρο..Κ μονο που το σκεφτηκαν ειναι ο ορισμος του φασισμου..

  Απο εκει κ περα μιλας σε Bloggers..αρα σε ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ/ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ..ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ ουτε να αποδεικνύουν οτι γραφουν αλλα ουτε κ να αναφερουν τις πηγες τους..Μιας κ εισαι νομικος θα γνωριζεις πως για τα blogs ισχυει η νομοθεσια της πολιτειας της Καλιφορνια οπου κ φιλοξενουνται..
  Ολα έγκεινται στις καλες προθεσεις των Bloggers..

  Οποτε σαν αναγνωστης των Blogs ΟΦΕΙΛΕΙΣ (μιας κ εισαι νομικος) να γνωριζεις τους ορους χρησης τους αλλα κ σαν νοήμων ανθρωπος να ΦΙΛΤΡΑΡΕΙΣ οτι διαβαζεις..Αυτο το 'φιλτραρες' κ το βρηκες λαθος..ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΟΥ..
  Ειναι ομως δικαιωμα μας σαν πολιτες αυτης της χωρας να εχουμε διαφορετικη αποψη κ διαφορετικες εμπειριες απο το κρατος,το ΕΣΥ,τους γιατρους κ ολους τους εμπλεκομενους σε θέματα υγείας..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 32. κ κατι αλλο φιλε νομικε(δεν γραφω ανωνυμε γιατι δεν μου αρεσει)

  blogs=ανωνυμια..
  οτιδηποτε αλλο ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ blog.

  Στην ελλαδα τα τελευταια 3 ετη,οι δημοσιογραφοι μυρίστηκαν ψητο κ επεσαν με τα μουτρα στα Blogs.Ετσι εχουμε φαινομενα διαφοροι δημοσιογραφοι(κ οχι μονο) να υπογραφουν τις αναρτησεις τους..

  Αυτο βαση ορισμου ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ BLOG κ φυσικα δεν κανουν Blogging..

  Οποτε ειναι αστοχο να λες οτι ειναι ανωνυμο το αρθρο :)
  Σε ενα site θα ηταν σωστο να ερωτηθει ο διαχειριστης...Σε ενα Blog,oχι :)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 33. Laplace... έγραψες!
  Έστω και "ανυπόγραφα"!
  ;-)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 34. ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ
  Η δωρεά ιστών και οργάνων αποτελεί αναμφίβολά μια γενναιόδωρη πράξη.
  Πολύ εύκολα κάποιος θα συναινούσε να γίνει δωρητής βλέποντας τις δοκιμασίες
  που υφίστανται οι ασθενείς που χρειάζονται ένα όργανο. Οι υπηρεσίες μεταμοσχεύσεων
  εκδίδουν φυλλάδια και προβάλλουν διαφημιστικά σποτ στην τηλεόραση.Ποιός δεν ξεχνάει
  εκείνο όπου ο ασθενής απάντώντας αρνητικά στην ερώτηση του γιατρού του εαν συμφωνεί
  με την δωρέα οργάνων απελπίζεται μαθαίνοντας οτι τελικά εκείνος είναι που χρειάζεται την
  μεταμόσχευση.
  Μέχρι εδώ όλα καλά καμία αντίρρηση. Όμως πότε ήταν η τελευταία φορά που λάβατε
  μια απόφαση χώρίς να ενημερώθειτε για όλες τις πλευρές του ζητήματος που σας απασχολεί;
  Δυστυχώς υπάρχει και άλλη άποψη.Και όμως δεν αφορα τις θεωρίες συνωμοσιας για υφαρπαγή οργάνων,
  για κυκλώματα που θα χρηματίσουν τον γιατρό ώστε να σπρώξει τον ασθενή στον θάνατο.
  Ούτε θρησκευτικά θέματα.Ούτε καν στην παραβίαση όπως ισχυρίζονται πολλοί της αυτοδιάθεσης του ατόμου
  που επιχειρείται με την τεκμαρτή συναίνεση.
  Η πραγματικότητα είναι πιο απλή και δυστυχώς μακάβρια.
  Δωρητής μετά θάνατον ; Μήπως πιο σωστά δωρητής μετά τον εγκεφαλικό θάνατο;
  Πως γίνεται διάγνωση του εγκεφαλικόυ θανατου; Επαναλαμβάνω ΔΙΑΓΝΩΣΗ.
  Αντίθετα με τον θανατό που προκύπτει απο την πάυση της καρδιάς και της αναπνοής και αποτυχία επανέναρξης
  τους και ειναι πρακτικά αδιαμφισβήτητος ο εγκεφαλικός θάνατος ΔΙΑΓΙΓΝΩΣΚΕΤΑΙ με βάση καποια κριτήρια και
  κάποιες δοκιμασίες.

  Ερώτηση: Έχουν αλλάξει τα κριτήρια αυτά με την πρόοδο της επιστήμης ;
  Απάντηση:ΝΑΙ. Δηλαδή κάποιος που παλαιότερα θεωρούνταν εγκεφαλικά νεκρός με νέα κριτήρια μπορεί να μην είναι.

  Ερώτηση:Εαν ένας ασθενής χαροπαλεύει θα ήταν ωφελιμο να σταματήσει η μηχανικη υποστήριξη της αναπνοής μέχρι και 5 λεπτά
  (ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΠΝΟΙΑΣ:ΕΑΝ ΔΕΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΕΙ ΑΥΤΟΝΟΜΑ Ο ΑΣΘΕΝΗΣ ΠΙΘΑΝΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΝΕΚΡΟΣ) ωστε να
  διαγνώστει εγκεφαλικός θάνατος;
  Απάντηση προφανής

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 35. Ερώτηση:Εφόσον διαγνωστεί εγκεφαλικός θάνατος και ο ασθενής είναι δωρητής οργάνων είναι η προετοιμασία του για την επέμβαση η
  οποία μπορεί να διαρκεί μέρες (υψηλή χορήγηση υγρών,υψηλή πίεση, κανονική θερμοκρασία,απαγόρευση χορήγησης βαρβιτουρικών τα
  οποία βοηθούν τον τραυματισμένο εγκέφαλο) αντίθετή με συνήθη θεραπεία εγκεφαλικού τραύματος(κανονική χορήγηση υγρών και πίεση,
  χαμηλή θερμοκρασία σώματος,χορήγηση βαρβιτουρικών);

  Απάντηση : Όντας εγκεφαλικα νεκρός και νομικά νεκρός ο ασθενής δεν λαμβάνει καμία θεραπεια για όσο καιρο παραμείνει σε αυτή την
  κατάσταση παρά μόνο αγωγή για την προετοιμασία της αφαίρεσης των οργάνων και για την αποφυγή καρδιακού θανάτου.

  Ερώτηση:Χτυπάει η καρδιά όταν γίνεται η τομή στο στέρνο για αφαίρεση των οργάνων;

  Απάντηση: ΝΑΙ η καρδία δεν σταματάει μέχρι την αφαίρεση της η οποία γίνεται τελευταία.Ο χρόνος που απαιτείται για την συγκομιδή των
  οργάνων μπορεί να είναι και 12 ώρες. Η καρδία δεν σταματαέι ενώ γίνονται και μεταγγίσεις αίματος στον δωρητη οργάνων.

  Ερώτηση:Χορηγείται αναισθητικό στον εγκεφαλικά νεκρό κατα την διάρκεια της συγκομιδής των οργάνων;
  Απάντηση: Πολλές φορες χορηγείται αναισθητικό και μυοπαραλυτικοί παράγοντες για την αποφυγή κινήσεων του δωρητή
  οργάνων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 36. Ερώτηση:Υπάρχουν 6 Δισ. άνθρωποι στον πλανήτη ακόμα και εάν ένας μόνο έχει επιβιώσει διάγνωσης εγκεφαλικού θανάτου ( όνομα: Zack Dunlap )
  θα παρέδιδες τα όπλα ή θα προσπαθούσες μέχρι τελευταία στιγμή για την επιβίωσή σου;
  Απάντηση: Προφανής

  Εγώ την αποφασή μου την έχω πάρει.Οχι αβίαστα.Ενημερώθηκα οσο μπορούσα περισσότερο.
  Αυτά που έχω διαβάσει στην ιατρική βιβλιογραφία σχετικά με την διαδικασία συγκομιδής των οργάνων με συγκλόνισαν.
  Δεν φοβάμαι συνωμοσίες ακόμα και εάν γνωρίζω ότι μετά την δωρεά οργάνων ενός ανθρώπου γίνονται ιατρικές πράξεις που
  κοστολογούνται σε δεκάδες χιλιάδες ευρώ στην Ελλάδα και πάνω από 1 εκατομμύριο $ στις ΗΠΑ. Η πιθανότητα ιατρικού
  λάθους όμως με τρομοκρατεί. Η τεκμαρτή συναίνεση αφαιρεί το δικαίωμα σε μια έγκαιρη συνειδητή απόφαση.
  Ο σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα.Η ικανοποίηση της ζήτησης οργάνων πρέπει να γίνει μέσω ενημέρωσης και απόλυτης διαφάνειας.
  ΟΧΙ με παραπλανητικό τρόπο.

  ΠΗΓΕΣ

  "Εχθρός» των μεταμοσχεύσεων, οι χαμηλές τιμές αποζημίωσης" http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_1_13/11/2010_422314
  "Financing a Transplant The Costs" http://www.transplantliving.org/beforethetransplant/finance/costs.aspx
  "Surgical Technique of the Abdominal Organ Procurement: Step by Step" ISBN-10: 1848002505 http://bit.ly/einBLx
  "Clinical Anesthesia" ISBN: 0781787637 Anesthetic management of organ donors http://bit.ly/eaCuLE
  'Dead' man recovering after ATV accident http://www.msnbc.msn.com/id/23768436/ns/dateline_nbc-newsmakers/
  Προσχέδιο νόμου «Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις» http://www.yyka.gov.gr/articles/news/320-prosxedio-nomoy-laquo-dwrea-kai-metamosxeysh-organwn-kai-alles-diatakseis-raquo
  PRACTICE PARAMETERS:DETERMINING BRAIN DEATH IN ADULTS http://www.aan.com/professionals/practice/guidelines/pda/Brain_death_adults.pdf

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 37. Το παραπάνω κείμενο (δημοσιεύσεις 6 Απριλίου 2011 5:30 π.μ., 6 Απριλίου 2011 5:31 π.μ.,6 Απριλίου 2011 5:32 π.μ.) από εδώ http://sites.google.com/site/doreaorganon2/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 38. Καταπληκτικά όλα!
  Οπότε, απ' ό,τι καταλαβαίνω, θα είστε από αυτούς που θα υπογράψουν τη δήλωση (το μισάωρο που λέγαμε). Ακόμη δεν μου έχει απαντήσει κανείς το πως, όταν αναγκάζεσαι να αφιερώσεις ένα μισάωρο από τη ζωή σου για να αποκλείσεις το ενδεχόμενο να βοηθήσεις κάποιο συνάνθρωπό σου, το κράτος "σου στερεί την ελευθερία της επιλογής".
  Για το μισάωρο γίνεται δηλαδή όλη η κουβέντα; Σας παρακαλώ μην αρχίσετε πάλι να αντιγράφετε κομμάτια από βιβλία ιδεολογίας, ας μείνουμε στην πραγματικότητα. Σας ενοχλεί το ότι θα ξοδέψετε το μισάωρο;
  Τέλοσπάντων, απ' όσα είπε ο Ανώνυμος παραπάνω καταλαβαίνω ποια είναι η φύση και ο σκοπός του Blog, οπότε σας παρακαλώ να με συγχωρήσετε που "εισέβαλα" στις συζητήσεις σας και άρχισα να θέτω ζητήματα εκτός θέματος σε αυτή (στοιχεία, αποδείξεις, διαβάζω πριν κρίνω, κλπ). Είναι προφανές ότι σκοπός εδώ δεν είναι να μάθουμε, αλλά να ηδονιστούμε με τη συνωμοσιολογία. Είναι δικαίωμά σας, δεν ενοχλείτε κανέναν, και ο φταίχτης είμαι εγώ που ήρθα απρόσκλητος.
  Επομένως, ειλικρινά συγνώμη. Αντίο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 39. Υ.Γ. Το αγαπημένο μου είναι το: "Η ικανοποίηση της ζήτησης οργάνων πρέπει να γίνει μέσω ενημέρωσης και απόλυτης διαφάνειας".
  Και εδώ συζητούσαμε δύο μέρες, για να αντιληφθώ στο τέλος ότι κανείς εκ των συνομιλητών μου δεν "έθαβε" το συγκεκριμένο νομοσχέδιο γνωρίζοντάς το, αλλά επειδή του είπαν άλλοι ότι είναι κακό.
  Αξιοθρήνητο...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 40. Ανώνυμος,(5:32)π.μ.

  Συμφωνώ με τα συμπεράσματά και τις απόψεις σου και πιστεύω, ότι και το άρθρο, επί της ουσίας, δεν παρεκκλίνει, ούτε στο ελάχιστο, από αυτά που γράφεις.

  Επίσης, σε ευχαριστώ για τον κόπο σου, προκειμένου να τεκμηριώσεις, αυτό το πολύ σοβαρό, κατά την γνώμη μου ζήτημα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 41. Προς Ανώνυμο (6 Απριλίου 2011 8:25 π.μ.)

  Θα θεωρούσατε εξίσου αξιοθρήνητη την αντιπρόταση αντί της τεκμαρτής συναίνεσης που προωθείται με το παρόν σχέδιο νόμου να υπήρχε η διαδικασία της υποχρεωτικής επιλογής (mandated choice)
  για το αν επιθυμεί να γίνει κάποιος δωρητής οργάνων π.χ. όταν γίνεται αλλαγή ταυτότητας ή υποβολή φορολογικής δήλωσης να συνυποβάλλεται και το έντυπο σχετικά με την επιθυμία δωρεάς οργάνων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 42. @Ανώνυμος 8:22
  Δεν καταλαβαίνω ποια εννοείς ότι είναι η φύση αυτού του blog.
  Διότι εδώ και μερικούς μήνες που υπάρχει, ούτε εγώ δεν εχω καταλάβει ποια είναι η φύση του...
  Όπως επίσης αγνοώ τον σκοπό αυτού του blog.
  Δεν υπάρχει σκοπός, τουλάχιστον με την έννοια που το αναφέρεις. Ένας μικρός οικισμός έσα στις μεγαλουπόλεις του ίντερνετ είναι , που γράφουμε ό,τι μας απασχολεί. Δεν υπάρχει κανένας άλλος σκοπός. Και δεν συμφωνούν όλοι οι αναγνώστες του Blog ούτε καν ιδεολογικά. Θα βρεις από αριστερούς, μέχρι αναρχικούς και από δεξιούς μέχρι εθνικόφρονες αρχαιοελληνιστές. Όλοι ευπρόσδεκτοι είναι και όλοι βρίσκουν πράγματα που τους ενδιαφέρουν και συμφωνούν, αλλά και άλλα με τα οποία διαφωνούν.
  Έως και απλώς μπασκετόφιλους θα βρεις, που προστέθηκαν μετά το αφιέρωμα στο Διαμαντίδη...
  Δε κατηγόρησε κανείς την άποψή σου.
  Απλώς διαφωνούμε στη θέαση των πραγμάτων.
  Και μη ζητάς συγνώμη που ήρθες "απρόσκλητος", διότι αυτό το 'πάρτυ' (blog) είναι μόνο για "απρόσκλητους". Κανείς δεν προσεκλήθη. Όλοι απρόκσλητοι ήρθαν. Και όποιος είναι ικανοποημένος, μένει...
  Σύγνώμη που χάλασα τη ροή των σχολίων, αλλά ήθελα να απαντήσω σε αυτο το σημείο και μόνο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 43. Εικαζόμενη συναίνεση : Τροφή για σκέψη.

  Σε ποιά χώρα μετά την χρεωκοπία και το ΔΝΤ εφαρμόστηκε η εικαζόμενη συναίνεση για την δωρεά οργάνων;

  Απάντηση: ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ

  Τα συμπεράσματα δικά σας.

  Πηγή:
  http://synainesh.wordpress.com/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 44. Πολύ ενιδαφέρον το στοιχείο που παρέθεσες φίλε/η.

  Μέχρι πριν λίγα χρόνια το εμπόιρο οργάνων ήταν κουσούρι των υπνανάπτυκτων χωρών, όπως η Ινδία, οι Φιλιππίνες, η Σιγκαπούρη, η Βενεζουέλα, η Νικαράγουα κλπ.
  Και εκεί που φωνάζαμε υπέρ τους, εκ της ασφαλούς ανωτερότητάς μας φυσικά, όπως υπερασπιζόμαστε και κάποιο παιδάκι στα φανάρια αν δέχεται επίθεση, να που βρεθήκαμε κι εμείς στη θέση του τρίτου κόσμου.
  Και αποδεικνύεται ότι αυτό είναι το σχέδιο.
  Η τριτοκοσμοποίηση της συντριπτικής πλειοψηφίας των ανθρώπων, ούτως ώστε να μειωθεί το κόστος και η αξία της ζωής, με ό,τι αυτά συνεπάγονται.
  Και την πληρώνουμε τώρα εμείς, η Αργεντινή, η Ισπανία, η Πορτογαλία κλπ. που σημαίνει ότι η τριτοκοσμοποίηση ήδη έχει περάσει στο δεύετρο κόσμο και χτυπά επίμονα πλέον την πόρτα του πρώτου κόσμου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 45. «Η διεύρυνση του κύκλου των ληπτών οργάνων από ζώντα δότη δεν ξέρω πού μπορεί να οδηγήσει και η “εικαζόμενη συναίνεση” δεν θεωρώ ότι είναι η λύση» εκτιμά ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ), καθηγητής κ. Ι. Βλαχογιάννης. Μάλιστα εκφράζει τον κίνδυνο εμπορευματοποίησης των νεφρικών μοσχευμάτων εφόσον «μεγαλώσει» η ομάδα των ληπτών.

  «Είναι μια πράξη που δεν μπορεί να γίνει απουσία του συγγενικού περιβάλλοντος. Με αυτό το σχέδιο καταργούνται βασικές αξίες όπως η αυτονομία και η αξιοπρέπεια του ατόμου. Η δωρεά οργάνων είναι μία υπόθεση που πρέπει να υιοθετηθεί από την ελληνική κοινωνία και νομίζω ότι σε αυτόν τον τομέα έχουμε επιτύχει αρκετά. Το τελευταίο δίμηνο έχουμε πρωτοφανή αύξηση των δοτών οργάνων προς μεταμόσχευση» τονίζει, ενώ εκφράζει τον φόβο μήπως η διαμάχη πλήξει τον χώρο των μεταμοσχεύσεων. «Όποτε γίνονται ανάλογες συζητήσεις οι μεταμοσχεύσεις κατακρημνίζονται» επισημαίνει.

  Πηγή: http://www.tovima.gr/society/article/?aid=394323

  Γνωρίζω προσωπικά τον Καθηγητή κ. Ιωάννη Βλαχογιάννη. Πρόκειται περί εξαίρετου επιστήμονα και ανθρώπου, από αυτούς που τιμούν την επιστημονική κοινότητα. Πρόκειται για τον άνθρωπο που έχει συμβάλλει όσο λίγοι στις μεταμοσχεύσεις οργάνων στην Ελλάδα. Είναι τιμή μας που τον έχουμε κοντά μας, ενώ θα μπορούσε κάλλιστα να διαπρέψει στο εξωτερικό.
  Αν μη τι άλλο, είναι ο καθ’ ύλην αρμόδιος να μιλήσει για το θέμα. Και η γνώμη του όχι μόνο πρέπει να γίνεται σεβαστή, αλλά και να εισακούγεται…

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 46. Στην Ελλάδα και την Ευρωπαική Ένωση των ημερών μας ο βαρύνων λόγος για τα ιατρικά θέματα δεν ανήκει στους καθ' ύλην αρμοδίους, τους γιατρούς, αλλά στους εμπόρους.
  Πέτρο, δυστυχώς φωνές όπως αυτή του Καθηγητή Βλαχογιάννηη δεν έχουν πε΄ραση και διώκονται με τη χλεύη των "ψυχραίμων" και των "υπευθύνων".
  "Υπεύθυνος ή Ψύχραιμος"= κάποιος που εμπορεύεται τα πάντα και πάντα η γνώμη και η πρακτική του είναι ενάντια στην κοινή λογική.
  "Ανεύθυνος ή Ρομαντικός"= κάποιος που λέει τα αυτονόητα. Και αντιμετωπίζεται με το γραικικό "έλα μωρέ τώρα!"

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 47. Δωρεά οργάνων, εικαζόμενη συναίνεση και αβάσιμες υποψίες.

  Ωραία τα λέτε όλοι.Αλλά με όλο το θόρυβο που γίνεται οι δωρεές θα μειωθούν. Γιατί όσο σκέφτεται ο κόσμος και ψάχνει, βρίσκει πράγματα που φαίνονται περιέργα ακόμα και αν δεν είναι.

  ΠΧ Η ισπανία και η πορτογαλία έχουν εικαζόμενη συναίνεση απο το 1979 και το 1993 αντίστοιχα και έχουν συμφωνία μεταξύ τους για ανταλλαγή για πνευμόνια.Λοιπόν ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Πορτογαλίας (από το 2005 εώς μάρτιο 2011) Jose
  Socrates που το όνομα του είναι José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa έχει έναν αδερφό τον António Pinto de Sousa.Ο έν λόγω αδερφός λοιπόν το 2008 χρειαζόταν μεταμόσχευση πνεύμονα επειγόντως γιατί ήταν ετοιμοθάνατος και ο νόμος λέει ότι αν είσαι ετοιμοθάνατος πάς πρώτος στη λίστα. Πήγε λοιπόν στην Ισπανία και τον σώσανε τον άνθρωπο. Δότης ήταν ενα παιδί 14 ετών.Καμιά αντίρρηση έτσι λέει ο νόμος.

  Συνέχεια εδώ http://bit.ly/ypopsies
  Α και για αυτούς που δεν πιστεύουν τίποτα εκτός αν το πει το MEGA η highly publicised case in France αφορά το ακόλουθο και για να μην δημιουργούνται εντυπώσεις όταν λέει ετοιμάζονταν να του αφαιρέσουν τα όργανα εννοεί είχαν αρχίσει τα γραφειοκρατικά.....ευτυχώς συνήλθε....

  French near-death case stirs debate on organ donors

  By Estelle Shirbon
  PARIS | Tue Jun 10, 2008 9:31pm BST
  (Reuters) - The case of a man whose heart stopped beating for 1-1/2 hours only to revive just as doctors were preparing to remove his organs for transplants is fuelling ethical debates in France about when a person is dead.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 48. καλησπερα σε ολους
  για δειτε κ αυτο http://olympia.gr/2011/04/13/%C2%AB%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B1-%CE%BD%CE%B1-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%B8%CF%89-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B2%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BA/

  ο φιλος που διαφωνουσε, καταλαβε τωρα τι εννοουμε?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 49. Για τον ανωνυμο νομικο σχολιαστη το μηνυμα:
  Για την ταμπακερα νομικε μας φωστηρα, γιατι κι εγω νομικος ειμαι και εν ολιγοις το εξαναγκαστο ειναι καταργηση της ελευθερης βουλησης και των συνταγματικων μας δικαιωματων!
  ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΞΑΝΑΓΚΑΖΕΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ!
  Εχουν δικιο οι προλαλισαντες. Laccio θα γινει η Ελλαδα. 140 ιδιωτικες κλινικες στο Laccio της Ιταλιας,νεοιδρυθεισες, ασχολουνται αποκλειστικα με μεταμοσχευσεις οργανων σε πλουσιους Αραβες!!!!!!!
  Παρενεβει η Εισαγγελια και η Μαφια που πριμοδοτουσε τις κλινικες και εφερνε τους πελατες κοντεψαν να τον ''φανε'' τον εισαγγελεα! Και φυσικα παραιτηθηκε !Πριν 10 χρονια το εψαξα αυτο! Μεγαλο σκανδαλο στην γειτονα χωρα! Με θυματα λαθρομεταναστες αλλα και παιδια απο Αλβανια. Για ψαξτε το λιγο.
  Ινδια και Κινα θα γινουμε αν περασει το νομοσχεδιο.
  Το θεμα ειναι πολυ πιο σοβαρο απ οτι φαινεται!
  Και ασφαλιστικες δεικλιδες δεν υπαρχουν.
  Και σιγα μην διαφωνησει ο ιατροδικαστης που θα κανει νεκροψια - πραγματογνωμοσυνη πως αδικα ''σφαχτηκε'' ο ασθενης! Ποτε στα ιατρικα χρονικα δεν βρισκεται γιατρος να αποκαλυψει σφαλμα γιατρων. Η ιατρικη καμορα ειναι πιο δυνατη απο την καθε δεοντολογια! Τα ιατρικα λαθη δεν αποκαλυπτονται ευκολα η σχεδον ποτε!
  Για την ταμπακερα φιλε για την ταμπακερα. Το εξαναγκαστο δεν ειναι μονο παρανομο και αντισυνταγματικο και κατα των ανθρωπινων δικαιωματων και ελευθεριων αλλα ειναι και ανηθικο.
  Εισαι και νομικος τρομαρα σου. Φανταζομαι οχι απο το Αρστοτελειο. Ειχαμε ''αστερια'' καθηγητες εκει. Κατι θα σου ειχαν μαθει!!!!!!!
  Αυτοι πουλακι μου βρηκαν τροπο να νομιμοποιησουν το εμποριο οργανων! Ποσο πιο καθαρα να σου το πω!
  Καποιο αλλο πουλακι, μαλλον καρακαξα η κορακι τους ειπε βρε στην Ελλαδα γινονται πολλα τροχαια και πανε χαμενα τοσα οργανα δεν κανουμε ντου να τους τα παρουμε;; Οχι παρανομα! Θα ψηφισουμε πρωτα τον νομο και ολα οκ.
  Και λογικα με τοσα πολλα θυματα απο τα τροχαια που εχουμε θα κανουμε και εξαγωγες!!!!!!
  Δεν ειναι δυσκολο να ψηφιστει ενας τετοιος απεχθης αντιδημοκρατικος νομος οταν στην αβουλη βουλη μας απο τους 300 οι μισοι ειναι γιατροι και αλλοι τοσοι δικηγοροι!!!!!!
  Καποτε πριν λιγα χρονια οι γιατροι κλεβανε παιδακια και τα πουλουσανε σε ανυποψιαστα ζευγαρια. Αρπαγες ανηλικων κανανε δηλαδη ειναι εξοικιωμενοι με το εγκλημα!
  Οι ιδιοι ρημαξαν το συστημα υγειας απο τις μιζες για τις προμηθειες εξοπλισμων και φαρμακων.Οι ιδιοι κανουν εγχειρησεις ακομη και οταν δεν χρειαζεται για να περνουν χρηματα. Ασε που οι περισσοτερες γυναικες γεννανε με καισαρικη γιατι τα παιρνουν πιο χοντρα για καισαρικες απ οτι σε κανονικες γεννες! Αμ τα φακελλακια που τα πας. Αν δεν δωσεις φακελλακι δεν ζεις! Το ξερατε πως αν ο ασθενης μεινει 4-5 μερες στο νοσοκομειο αυτοι δηλωνουν 10- 15 για να υπερχρεωνουν τα νοσοκομεια με πλασματικες μακροχρονες νοσηλειες;;;; Φαρμακα ''πλασαρουν'' μονον αυτα που παιρνουν προμηθειες!Μεχρι και με τα γραφεια κηδειων συνεργαζονται για τις προμηθειες! 5 ευρω τον φακελλο του καθε ασθενους σε διαφημιστικες εταιριες και τοσα αλλα!
  Αυτος ο νομος ειναι μια ιντριγκα, μια σκευωρια μια παγιδα και ειναι καιρος να μαζευτουν υπογραφες για να προσβληθει στον Οργανισμο Ανθρωπινων δικαιωματων πριν να κλαψουμε αθωους!
  Αυτα κ ανωνυμε συναδελφε! Ελπιζω να μην εισαι νομικος συμβουλος καποιου Νοσοκομειου και κανεις promotion! Θα λυπομουν πολυ!

  Ασπασια Λοιζου

  ΠΟΙΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΝΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΟΥΜΕ;;;; Συγνωμη αλλα δεν θα παρω!!!!!!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 50. Ασπασία Λοίζου σε ευχαριστούμε πολύ για τις διευκρινίσεις.
  Θεωρώ ότι έθεσες το θέμα στη σωστή του βάση.
  Το τρίπτυχο "εξαναγκασμός-ιατρική αγυρτεία-παντοδυναμία του κέρδους" είναι ο συνδυασμός που κυριολεκτικά και μεταφορικά σκοτώνει.

  Υπάρχει κίνηση για συλλογή υπογραφών για το θέμα αυτό;
  Είναι πολύ σοβαρό.

  Αυτό περί Ιταλίας και πλούσιων Αράβων δεν το γνώριζα. Αλλά τι να περιμένει κανείς από τη χώρα που κουμάντο κανει η Καμόρα κι ο Μπερλουσκόνι...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 51. Μεγαλύτερη ζημιά παρά ωφέλεια θα προκαλέσει
  Τίποτε δεν μπορεί να καταργήσει τη συγγενική συγκατάθεση
  Διαφωνεί κάθετα ο Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής Νικόλαος με το νομοσχέδιο που προβλέπει ότι όλοι οι έλληνες πολίτες είναι μετά τον θάνατό τους δυνάμει δότες οργάνων προς μεταμόσχευση, εκτός κι αν όταν ζούσαν είχαν εγγράφως δηλώσει την αντίθεσή τους.

  Εύστοχη και πολύ σημαντική η επισήμανση του Σεβασμιώτατου, που ενδεχομένως ασπάζονται και πολλοί συνάδελφοί του και αυτό να επηρεάσει τη στάση της Εκκλησίας απέναντι στο νομοσχέδιο του υπουργού Ανδρέα Λοβέρδου. Σε άρθρο του στο «Βήμα» με τίτλο «Εικασία χωρίς βάση» ο Μητροπολίτης Μεσογαίας υποστήριξε: «Είναι άλλο πράγμα το “δίνω κάτι δικό μου” και άλλο το “μου παίρνουν αυτό που μου ανήκει”. Είναι άλλο πράγμα οι μεταμοσχεύσεις να στηρίζονται σε αισθήματα δωρεάς και σεβασμού και άλλο σε μικρονοϊκά νομοθετικά τεχνάσματα αρπακτικής λογικής. Αυτά, μαζί με τα τελευταία ψήγματα ανθρωπιάς και ιδεολογίας, θα αποτελειώσουν και τις μεταμοσχεύσεις στον τόπο μας. Όπου δοκιμάστηκε η εικαζόμενη συναίνεση δεν μπόρεσε να λύσει το πρόβλημα των μοσχευμάτων. Αντίθετα, η αύξηση της καχυποψίας του κόσμου και η δυσφήμηση των μεταμοσχεύσεων προκάλεσαν πολύ μεγαλύτερη ζημιά απ’ όση ωφέλεια φαντάστηκαν οι επινοητές της. Αν οι γιατροί τολμήσουν να εικάσουν τη συναίνεση του νεκρού, τότε θα διαπιστώσουν την έντονη αντίδραση των συγγενών. Καμία εικαζόμενη συναίνεση δεν μπορεί να καταργήσει την υπεύθυνη συγγενική συγκατάθεση».

  Η διαφωνία του Σεβασμιώτατου κ. Νικόλαου δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη, και ασφαλώς θα ληφθεί σοβαρά υπόψη από την κυβέρνηση, δεδομένου ότι είναι ο πρόεδρος της κρίσιμης για το θέμα αυτό Επιτροπής Βιοηθικής της Εκκλησίας και μέλος του Ειδικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων.

  Και φόβοι για αγοραπωλησία οργάνων...

  Το θέμα έφερε στην Ευρωβουλή με ερώτησή του ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Χουντής, φωτίζοντας μια άλλη, εξ ίσου σημαντική και ανησυχητική συνάμα πλευρά, τον κίνδυνο «εμπορευματοποίησης» της ανθρώπινης ύπαρξης και ανάγκης. Αναφέρεται συγκεκριμένα στο γεγονός ότι στο προσχέδιο επιτρέπεται αφενός «η δωρεά οργάνων από “εξ αγχιστείας συγγενείς μέχρι δευτέρου βαθμού” αλλά και από πρόσωπα “συναισθηματικά συνδεόμενα” με τον ασθενή λήπτη» και ότι «θεσπίζει την “εικαζόμενη συναίνεση” αν δεν υπάρχει αντίθετη δήλωση χωρίς όμως όρους και προϋποθέσεις που να αποτελούν ασφαλιστικές δικλίδες» και αυτές οι περιπτώσεις ευνοούν «αγοροπωλησία οργάνων» και ενισχύουν την ζώσα μεταμόσχευση σε αντίθεση με την πτωματική η οποία είναι η βασική διακηρυγμένη κατεύθυνση την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας και της ΕΕ».

  Όπως επίσης στο γεγονός ότι εισάγεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μέσα από το ίδιο νομοσχέδιο, η άδεια για αφαίρεση οργάνων σε ιδιωτικές κλινικές, που κρύβει τεράστιους κινδύνους εμπορευματοποίησης της ανθρώπινης ύπαρξης και ανάγκης και αφήνει ανοιχτή την πόρτα για ανάπτυξη του «trafficking» ανθρωπίνων οργάνων.

  ΠΗΓΗ: http://www.pentapostagma.gr/2011/04/blog-post_9311.html#ixzz1JsYtKH00

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 52. Σήμερα ένας άνθρωπος είναι σε κώμα από απρόκλητη βία. Δεν ξέρω ποιος θεωρείται νεκρός. Μέχρι να το βρείτε όμως θα πεθανουν όλοι έτσι όπως πάνε τα πράγματα και μετά δεν θα έχει καμιά σημασία γιατί τα όργανα δεν θα τα χρειάζεται κανένας. Όλα αυτά θα είναι ένα βουβό παρελθόν και γενικώς την κάτσαμε άσχημα

  ΑπάντησηΔιαγραφή